Vergroot kennis over dementie

Foto: Ketenzorg Dementie

Mensen met dementie, mantelzorgers, professionals en leerlingen kwamen woensdag 21 september in groten getale op de informatiemarkt ‘Leven met dementie’ af.

De markt was een initiatief van Ketenzorg Dementie Goeree-Overflakkee, zorgverzekeraar CZ en de gemeente Goeree-Overflakkee en vond plaats in het Diekhuus te Middelharnis.

Centraal stonden vragen als ‘wat is dementie?’, ‘hoe kunt u ermee omgaan?’ en ‘welke producten, diensten en nieuwe ontwikkelingen kunnen u ondersteunen?’ Een zaal van het Diekhuus was ingericht als markt met kraampjes van onder meer Careyn, CuraMare, Stichting ZIJN, Alzheimer Nederland en de organiserende organisaties. En buiten was zorgboerderij De Schaapskooi aanwezig met levende have.

LEES OOK: Geef een blijk van waardering aan de mantelzorger!

Maar er was meer dan een verzameling kramen met informatiemateriaal en moderne apparaten om het geheugen te testen. De bezoekers konden in twee andere zaaltjes van het Diekhuus aanschuiven voor demonstraties en workshops. Zo vertelde Ivo de Koning van Verkerk over ‘zorg op afstand’ door middel van domotica: hulpmiddelen die het mogelijk maken om langer zelfstandig te blijven wonen. Een fysiotherapeut, Maarten Stout gaf samen met Heleen Geelhoed een workshop ‘dementie in beweging’.

Dementia-App
Ook interessant was de presentatie van de dementia-App. Pieter Hasenaar ontwikkelde de app samen met zijn broer nadat bij hun moeder de diagnose Alzheimer werd gesteld. Sindsdien is het hard gegaan. 38 gemeenten in Nederland stellen de app gratis beschikbaar. Daarnaast is er serieuze belangstelling in onder meer Mexico, Finland en Indonesië.

De dementia-App is een hulpmiddel voor mensen met dementie. Ze zien welke dag het is, hoe laat het is (op een klok met wijzers) en welke activiteiten er op het programma staan: ontbijten, groene kliko buitenzetten, medicijnen nemen… Ook bevat de app geheugenspellen en, om de herinnering levend te houden, een fotoalbum en Polygoonjournaals uit de jaren 1945-1976. Maar de app is er ook voor de mantelzorger en de zorgprofessional. Er staat bijvoorbeeld een informatiekiosk over dementie op en een logboek om de dagelijkse ervaringen in bij te houden. “De dementia-App geeft structuur aan de dag, ontzorgt de mantelzorger en heeft – essentieel – mogelijkheden om plezier met elkaar te maken”, vatte Pieter Hasenaar samen.

Zorgverzekeraar CZ stelt de app gratis beschikbaar aan de verzekerden. Op Goeree-Overflakkee is een hoog percentage van de inwoners bij CZ verzekerd. Wie dat niet is, kan de app ook gratis downloaden. In dat geval betaalt de gemeente. De gemeente Goeree-Overflakkee wil namelijk helpen “de zorg rond mensen met dementie zo goed mogelijk met elkaar te organiseren”, zoals wethouder Gerrit de Jong zei tijdens de officiële opening van de informatiemarkt.

LEES OOK: Opnieuw spataderkeurmerk voor ziekenhuis Dirksland

Signaleringskaartje
Voordat hij de aanwezigen een “leerzame middag en avond” toewenste, wees hij op het signaleringskaartje ‘Herken dementie’, dat zojuist is verschenen. Het kaartje is ontwikkeld door een werkgroep van Ketenzorg Dementie Goeree-Overflakkee, CZ en de gemeente Goeree-Overflakkee. Het kaartje bevat tien signalen die op dementie zouden kunnen wijzen (zoals vergeetachtigheid, vergissingen in tijd, plaats en persoon, taalproblemen, onrust). Ook staat erop hoe je daar het beste mee kunt omgaan en wat je beter niet kunt doen. Tot slot bevat het signaleringskaartje het telefoonnummer van de wijkverpleegkundige. Het kaartje zal de komende tijd op Goeree-Overflakkee worden verspreid.

Reacties