Blijk van waardering aan mantelzorger

Foto: Pixabay; andreas160578

Heeft u een mantelzorger? En verleent deze persoon zorg aan u voor langere tijd (langer dan drie maanden), onbetaald, in eigen tijd en minimaal acht uur per week? Dan kunt u een aanvraag indienen voor de ‘Blijk van waardering’ (voorheen Mantelzorgcompliment).

Zorgvragers die in de gemeente Goeree-Overflakkee wonen, kunnen nu een Blijk van waardering aanvragen voor hun mantelzorger. De hoogte van deze “Blijk van waardering” is voor 2016 vastgesteld op € 200,- per mantelzorger. De gemeente Goeree-Overflakkee verstrekt dit bedrag als de mantelzorger voldoet aan de voorwaarden.

LEES OOK: Informatiemarkt over Leven met Dementie

Mantelzorg
Onder ‘mantelzorg’ wordt alle extra zorg en hulp verstaan die, min of meer geregeld, uit liefde of sympathie aan iemand gegeven wordt. Het gaat hier om vaardigheden en activiteiten die de ander niet (goed) meer zelf kan doen of nooit zal kunnen doen.

Voorwaarden
De zorgvrager mag maar één Blijk van waardering weggeven per jaar en moet een inwoner zijn van de gemeente Goeree-Overflakkee, de mantelzorger mag wel buiten de gemeente wonen.

Om in aanmerking te komen voor een Blijk van waardering, moet de mantelzorger geregistreerd zijn bij het Steunpunt Mantelzorg van de stichting ZIJN. Als dat nog niet het geval is, moet de mantelzorger zich laten registreren vóórdat deze aanvraag wordt ingediend. Dat kan eenvoudig via  www.zijngo.nl/mantelzorg/inschrijfformulier-mantelzorger of door contact op te nemen met Stichting ZIJN, via telefoonnummer (0187) 48 24 00 (optie 1 in het keuzemenu) of e-mail: [email protected].

LEES OOK: De Inktvis helpt de kinderafdeling in Dirksland

Aanvragen
U kunt deze waardering over het jaar 2016 tot en met maandag 31 oktober 2016 digitaal aanvragen bij de gemeente Goeree-Overflakkee. Het formulier moet worden ingevuld uit naam van de zorgvrager. Dat kan eenvoudig via de website www.goeree-overflakkee.nl/blijkvanwaardering.

Vragen?
Heeft u vragen over het indienen van een Blijk van waardering? Dan kunt u contact opnemen met het Sociaal Meldpunt van de gemeente Goeree-Overflakkee, via telefoonnummer 14 0187 (keuze 1). U kunt ook e-mailen naar [email protected].

Reacties