Advies: Laat leerlingen onderling ook afstand houden

Foto: Image by Steve Riot from Pixabay

Gisteren lieten we al weten dat er voor scholieren niet veel verandert. Ze hoeven alleen afstand te houden tot de volwassenen in de school. Daar denkt Károly Illy anders over.

Hij is voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Kindergeneeskunde. Daarnaast zit hij ook in het Outbreak Management Team (OMT). Dat team adviseert het kabinet over te nemen maatregelen rondom het corona-virus.

Verspreiding

Volgens Illy zijn de inzichten over de verspreiding door jongeren bijgesteld. “Inmiddels weten we dat zeker oudere tieners het virus wel degelijk verspreiden,” zegt hij tegen het AD. “Het allerlaatste wat we willen is dat de scholen weer moeten sluiten. Kinderen op de basisschool en kinderopvang spelen nauwelijks een rol. Maar voor kinderen in de middelbare schoolleeftijd ligt dat echt anders.”

Advies

Het advies is dan ook om leerlingen op de middelbare scholen een meter afstand te laten houden onderling. “Die afstand is praktisch werkbaar in de klassen. Zeker als leerlingen een vaste buddy krijgen voor wie de afstand niet geldt. Zoals je ook in de horeca samen met een bekende aan een tafeltje mag zitten.”

Ook kunnen mondkapjes volgens hem een oplossing zijn. Zeker op plekken waar de afstand niet bewaard kan blijven.

Vakantie voorbij

Op maandag 17 augustus gingen in noord leerlingen weer naar school. Op Goeree-Overflakkee is op maandag 31 augustus de vakantie écht voorbij. Voor scholieren gelden onderling geen afstandsregels. Wel moeten ze afstand houden tot volwassenen.

Daarnaast is het ook de bedoeling dat ze vaak hun handen wassen. En als ze ziek zijn moeten de kinderen thuis blijven.

Afstand

Volgens Illy doen scholen er echter goed aan om toch afstandsregels te hanteren. Jongeren hebben zelf nauwelijks last van het virus. Maar ze kunnen ouders, grootouders en leerkrachten wel besmetten.

“Nu het aantal besmettingen weer toeneemt, moeten we op tijd maatregelen nemen. We moeten voorkomen dat jongeren de schuld krijgen van een nieuwe uitbraak. Het allerlaatste wat we willen is dat scholen onder de maatschappelijke druk weer moeten sluiten.”