Het digiTaalhuis is nu ook online bereikbaar!

Foto: Sam Fish

In het voorjaar van 2019 werd het digiTaalhuis opgericht. Het is een initiatief van de Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta en de gemeente Goeree-Overflakkee.

Persbericht Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta

De twee deelden een doel; de laaggeletterdheid op het eiland verminderen. Daarbij hoort ook direct het vergroten van de zelfredzaamheid op het eiland. Zoals de naam al zegt; het digiTaalhuis biedt hulp en ondersteuning op het gebied van digitale vaardigheden en taalvaardigheid.

DigiTaalhuis

Het digiTaalhuis biedt cursussen op digitaal gebied. De ‘Opmaat naar school’ is een opleiding voor beginners en er is ook het Leescafé en Taalcafé. Daarnaast zijn er ook nog Taalmaatjes actief. Dat zijn vrijwilligers die cursisten begeleiden bij het verbeteren van hun taalvaardigheid.

Het digiTaalhuis is er voor iedereen die zijn of haar taal en digitale vaardigheden wil ontwikkelen. Of je nu van buiten Nederland komt of hier bent geboren.

Corona-beperkingen

Voor het corona-virus zorgden deze activiteiten voor een gezellige drukte in de bieb van Middelharnis. Helaas kwam daar abrupt een einde aan door alle beperkende maatregelen. Gelukkig is de bibliotheek inmiddels weer open, maar voor groepsactiviteiten is nog geen ruimte.

Maar de mensen van het digiTaalhuis zijn inventief. Al in april werden er cursussen online opgepakt en in mei ging het wekelijkse Taalcafé online verder. Elke week hebben de taalvrijwilligers contact met de deelnemers van het Taalcafé via videobellen in WhatsApp. Het is even wennen, maar de gezelligheid blijft gewoon.

Vrijwilligers gezocht

Maar ook in deze tijd waarin alles online gebeurt is er een te kort aan vrijwilligers. Er is nu zelfs zoveel animo dat er niet genoeg vrijwilligers zijn om iedereen te kunnen helpen. De WhatsAppgroepjes zijn expres wat kleiner. Het is vaak lastig om met een grote groep mensen een duidelijk gesprek te voeren.

Lijkt het jou leuk om één keer per week gezellig te kletsen met mensen die de taal (beter) willen leren? Dit moment is op donderdagmiddag van 13.30 tot 14.30 uur. Ervaring is niet vereist. Wil je je aanmelden als vrijwilliger? Of heb je nog iets meer informatie nodig? Mail dan met [email protected] of bel met coördinator Kristi Okker via 06 33 92 06 00.