Nog geen duidelijkheid over Oostelijke Randweg

Foto: NLGO

Op dinsdag 11 mei werden bij het gemeentehuis ruim 1300 handtekeningen ingeleverd. Dat waren burgerstemmen tegen het haalbaarheidsonderzoek naar het verkeerscirculatieplan.

Door Sam Fish

Om Middelharnis en Sommelsdijk te ontzien van het vele verkeer is het plan om een Oostelijke Randweg aan te leggen. Eerder zijn er al twee onderzoeken verricht om te kijken of het de beste oplossing was. De uitkomst: dit is niet het geval. Echter wordt er nu gesproken over toch weer een haalbaarheidsonderzoek om te kijken of de Oostelijke Randweg de oplossing is voor het verkeer. Dat onderzoek kost echter 100.000 euro om te laten verrichten.

Daarnaast zouden er voor die Oostelijke Randweg ook een hoop bomen gekapt moeten worden. Het gaat om een bos van anderhalf hectare met zo’n 2000 bomen. En daar zijn de mensen het niet mee eens. De petitie leverde tot die dinsdag 11 mei al 1364 handtekeningen op. Daar zijn er na het inleveren nog eens 63 bijgekomen.

Raadsvergadering

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 20 mei werd er gesproken over het mogelijke onderzoek. En Cees Grinwis van de PvdA was erg duidelijk: doe het niet. “De PvdA vindt dat het plan meteen van tafel kan,” vertelde hij tijdens de vergadering. “Twee adviesbureaus hebben al aangegeven dat dit niet de oplossing is. De bezwaren zijn duidelijk. Twee hectare bos met 2000 bomen moeten verdwijnen. Het is geen afdoende oplossing voor het probleem. En het zorgt voor extra belasting voor de Joost van den Vondellaan.”

Ellen Nijssen benadrukt daarbij nogmaals dat het instemmen met het onderzoek nog niets betekent. Als het onderzoek er komt, betekent dat niet automatisch dat ook de randweg er komt. Zij hoopt er dan ook op dat er wel een haalbaarheidsonderzoek komt. “Het plan gelijk van tafel, ik vind dat heel erg kort door de bocht. Ik wil benadrukken dat het gaat om de verkeersproblematiek die we op dit moment hebben. De handtekeningen die de burgemeester in ontvangst heeft genomen, dat is hartstikke mooi. Ik kan heel flauw zeggen ‘joh, wat zijn nu 1364 handtekeningen op een inwoneraantal?’ maar dat wil ik niet doen. Er zijn ook mensen die zijn heel erg voor en meestal horen we die niet.”

Stemming

Uiteraard is er een hoop over en weer gediscussieerd over het onderwerp, maar uiteindelijk werd er ook gestemd. In totaal zijn er deze avond 28 van de 29 raadsleden aanwezig bij de vergadering. En dat zorgt, onfortuinlijk voor velen, voor een gelijke stand. Veertien raadsleden stemden voor het onderzoek en veertien stemden tegen. “Dat betekent dat we dit nu niet kunnen behandelen en dat het doorschuift naar de volgende vergadering,” aldus de burgemeester. “Dat lijkt wel een beetje aan het voorstel te kleven.”

Bij de stemming waren de raadsleden van SGP, VKGO en de VVD voor het haalbaarheidsonderzoek. CDA, PvdA, ChristenUnie, Eiland van Vrijheid, Groep Jan Zwerus en Algemeen Burgerbelang stemden tegen.