Petitie tegen komst Oostelijke Randweg ingeleverd

Foto: Sam Fish

Al jaren wordt er gesproken over een verkeerscirculatieplan en al jaren zijn mensen ertegen. Nu er wordt gesproken over een haalbaarheidsonderzoek voor een mogelijke Oostelijke Randweg, zijn de poppen aan het dansen.

Door Sam Fish

Dat haalbaarheidsonderzoek moet bepalen of het nodig en haalbaar is om de weg aan te leggen. Wat zijn de obstakels en moeten er misschien andere plannen gemaakt worden? Dat zijn de vragen die dat onderzoek moet beantwoorden. Echter is dat onderzoek een stap in de richting van de komst van de Oostelijke Randweg. Althans, zo voelt het voor een grote groep mensen. En dus is er actie ondernomen.

Petitie

Burgerinitiatief Nieuwe Waterweg startte daarom een petitie. Als de Oostelijke Randweg er komt, zouden er namelijk aardig wat bomen gekapt moeten worden. En dat laten ze niet zomaar gebeuren. Op dinsdag 11 mei leverde de groep de handtekeningen in bij het gemeentehuis. Deze werden persoonlijk in ontvangst genomen door wethouder Peter Feller en burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman. Op dat moment was de petitie al 1364 keer ondertekend en hij is nog open tot aan de raadsvergadering van donderdag 20 mei.

“Dit zijn echter alleen de handtekeningen van mensen die online kunnen tekenen. Niet iedereen heeft internet om dit te kunnen doen,” laat een woordvoerder weten. “Sommigen hebben maar één gedeeld e-mailadres en kunnen maar één keer ondertekenen. En daarbij komt ook nog dat de bomen, ijsvogels, vleermuizen en vlinders niet kunnen tekenen. En zij leven van de natuur in die omgeving.”

Raadsvergadering

Op donderdag 20 mei is de raadsvergadering waarin het haalbaarheidsonderzoek wordt besproken. Daar wordt dan ook direct de petitie behandeld én de werkgroep heeft een puntenlijst overhandigd aan de burgemeester. Deze lijst is ook digitaal naar alle raadsleden van de gemeenteraad gestuurd. Het gaat om een lijst van zestien redenen waarom de Oostelijke Randweg er niet moet komen.

“Het is voor ons belangrijk om alle belangen te overwegen,” zegt de burgemeester bij het ontvangen van de handtekeningen en de lijst. “We horen wat u zegt en dat wegen we af tegen andere belangen waar we rekening mee moeten houden. Dit is een krachtig signaal, het is mooi om te zien dat de burgers zo betrokken zijn bij dit project. En als we geen tegengeluid zouden horen, zouden we ook nooit weten dat het speelt. Het is dus heel goed dat u actie heeft ondernomen. We gaan uw lijst en handtekeningen zeker meenemen in het besluit.”

De zestien punten

Burgerinitiatief Nieuwe Waterweg heeft als standpunt dat er geen Oostelijke Randweg moet komen. En daar hebben ze zestien redenen voor opgeschreven. Hieronder de lijst zoals deze aan de gemeenteraadsleden is gestuurd:

 1. De overlast van geluid voor de bewoners van het woonwagenkamp, de Havenkade, Oosthavendijk 20-28 en het Vingerling. Al deze woningen vallen binnen de geluidsnorm van verkeer, 55 decibel.
 2. Het verdwijnen van foerageergebied en broedgebied van beschermde vleermuizen. Hier leven namelijk de Dwergvleermuis en de Laagvlieger.
 3. Het verlies van het foerageergebied van de Kerkuil en de Ransuil, langs de beide bosranden.
 4. Het verlies en de kap van 2200 bomen qua CO2 opslag, opvangen fijnstof e.d.
 5. Het verlies aan biodiversiteit door het kappen van de bomen en het probleem van voldoende compensatie (plek en aantal).
 6. Uitstoot kwalijke stoffen en gassen.
 7. Het buiten de bebouwing plaatsen van Hernesseroord.
 8. Geluidshinder door de beweegbare brug voor de Havenkade, Vingerling, Oosthavendijk en Westhavendijk.
 9. Extra verkeershinder op de Joost van den Vondellaan.
 10. Verlies passantenplaatsen, camperplaatsen en herinrichting toiletgebouwen langs havenkanaal.
 11. Aantasting cultuurhistorische waarde (erfgoed Havenkanalen Goeree-Overflakkee) havenkanaal en Peekaai
 12. Het plaatsen van een geluidswal op een historische dijk.
 13. Het niet ter harte nemen van de twee onafhankelijke adviezen van nog geen 5 jaar uod uit 2017/2018, die zeggen geen Kanaalkruising.
 14. Last van trillingen voor bewoners.
 15. Dit initiatief/zienswijze wordt ondersteund door de Groene Raad en Natuurmonumenten.
 16. In strijd met de LIOR: De gemeente Goeree-Overflakkee streeft ernaar om oude groenstructuren en elementen in de kernen te behouden en waar te versterken.

In de raadsvergadering van 20 mei wordt besproken of er een haalbaarheidsonderzoek moet komen. De vergadering is online te volgen via de website van de gemeente.