Speciale collectieve zorgverzekering van de gemeente

Foto: Sam Fish

De gemeente Goeree-Overflakkee biedt aan inwoners met een laag inkomen de mogelijkheid om een collectieve zorgverzekering af te sluiten.

Een goede zorgverzekering biedt de basis voor toegankelijke zorg. Daardoor wordt de kans op participatie in de samenleving vergroot. De gemeente heeft hiervoor een overeenkomst afgesloten met zorgverzekeraar CZ.

Collectieve zorgverzekering
Het pakket dat de gemeente aanbiedt aan mensen met een minimum inkomen heet het Gemeentepakket Extra Uitgebreid. Dit pakket is de meest uitgebreide aanvullende verzekering. Zo zijn er ruime vergoedingen opgenomen voor brillen, contactlenzen, tandartskosten, hulpmiddelen( zoals gehoorapparaten), diverse therapieën (zoals fysiotherapie), kraamzorg en de eigen bijdrage voor thuiszorg.

Wat kost de verzekering?
Deelnemers aan de collectieve verzekering ontvangen 6% korting op de basisverzekering en 6% korting op de aanvullende verzekering. De totale premie voor de basisverzekering bedraagt € 117,31 per persoon per maand. De premie voor de aanvullende verzekering inclusief de eigen bijdrage voor thuiszorg bedraagt € 50,01 per persoon per maand. De gemeente draagt € 17,76 per (betalende) verzekerde per maand bij.

Hiermee komt de totale premie inclusief de gemeentelijke bijdrage uit op € 167,32 per persoon per maand. Het bedrag dat de verzekerde zelf betaalt is € 149,56.

Aanvragen tot en met 31 december 2018
Om per 1 januari 2019 gebruik te kunnen maken van deze collectieve zorgverzekering kunt u zich via www.gezondverzekerd.nl/goeree-overflakkee tot en met 31 december 2018 aanmelden. CZ regelt dan de opzegging bij uw huidige zorgverzekeraar.

Voorwaarden
Deelname aan de collectieve zorgverzekering is mogelijk voor personen die geregistreerd staan in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Goeree-Overflakkee, een netto-inkomen hebben dat niet meer bedraagt dan 110% van het van toepassing zijnde normbedrag als bedoeld in de Participatiewet en een vermogen hebben dat niet meer bedraagt dan de van toepassing zijnde vermogensgrens als bedoeld in artikel 34 lid 3 van de Participatiewet. Deze bedragen met betrekking tot inkomen/vermogen zijn te vinden op de website van de gemeente, bij de productinformatie over de collectieve zorgverzekering: www.goeree-overflakkee.nl/zorgverzekering. Let op, u mag alleen overstappen naar CZ als u geen betalingsachterstand hebt bij uw huidige zorgverzekeraar.

Meer weten?
Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met het Klant Contact Centrum van de gemeente Goeree-Overflakkee op telefoonnummer 14 0187 of per e-mail via [email protected].

Reacties