Aandacht voor ouderenmishandeling

Foto: Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond

Donderdag 15 juni is het de Internationale dag tegen de Ouderenmishandeling.

Naar schatting worden jaarlijks 200.000 ouderen boven de 65 jaar mishandeld. Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR), het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling, vraagt op deze dag extra aandacht voor ouderenmishandeling.

In 2016 kwamen in de regio Rotterdam Rijnmond, waar ook de gemeente Goeree-Overflakkee onder valt, 230 meldingen over ouderenmishandeling binnen. “Dat zijn er 54 meer dan het jaar daarvoor. Schrikbarende cijfers”, zegt burgemeester Ada Grootenboer. De gemeente Goeree-Overflakkee onderschrijft daarom het belang van melden bij Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond en de burgemeester roept iedereen op om vooral te bellen bij een ‘niet pluis gevoel’. “Ouderenmishandeling stopt nooit vanzelf. Tegen deze vorm van geweld kunt u iets doen, hoe moeilijk dat ook is. Bij Veilig Thuis werken professionals die ervaring hebben met ouderenmishandeling. Zij luisteren naar u en adviseren wat in uw situatie verstandig is”.

LEES OOK: Gemeente op kernbezoek in Nieuwe-Tonge

Speciaal team Ouderen
Elly van Ooijen is onderzoeker binnen het team Ouderenmishandeling, een speciaal team van experts op het gebied van ouderenmishandeling van VTRR. “Ouderenmishandeling komt vaak voor. Het gaat niet alleen om lichamelijke of psychische mishandeling maar ook om verwaarlozing en financiële uitbuiting. Het is belangrijk dat de omgeving hierop alert is. Als iemand een vermoeden van ouderenmishandeling heeft, dan kan gratis worden gebeld met VTRR via het nummer 0800-2000. Ook kan iemand een anonieme melding doen. Het geweld stopt helaas niet vanzelf.”

Dit persoonlijke verhaal illustreert hoe, door tussenkomst van VTRR, ouderenmishandeling wordt opgemerkt en gestopt: “Na een zorgelijk telefoontje van een buurvrouw van mijn hoogbejaarde oom, ontdekte ik dat zijn huis ernstig vervuild was. De buurvrouw vermoedde dat anderen gebruikmaakten van de auto en de pinpas van mijn oom. Ze zag hen steeds met boodschappentassen uit de auto komen. Maar mijn oom vroeg de buurvrouw iedere keer om brood en geld voor boodschappen. Dit was voor mij, samen met de buurvrouw, aanleiding om een melding bij VTRR te doen. Zij deden onderzoek en regelden dat er een netwerk van hulpverlening om mijn oom heen werd georganiseerd. Hoewel mijn oom dit niet wilde heeft VTRR dit, in zijn belang, toch doorgezet. Verder droegen zij informatie aan die de politie kon gebruiken voor strafrechtelijk onderzoek en regelden zij beschermingsbewind en mentorschap voor mijn oom. Dankzij de doortastende inzet van VTRR, stopte het financieel misbruik en kreeg mijn oom de zorg die hij echt nodig had. Hij woont nu in een beschermde woonvorm.”

LEES OOK: CuraVita viert vijf-jarig bestaan

Bel gratis 0800– 2000
U hoeft  het niet alleen te doen. Bij VTRR werken professionals die ervaring hebben met ouderenmishandeling. Zij luisteren naar uw probleem en adviseren wat verstandig is te doen in uw situatie. VTRR adviseert en ondersteunt, doet onderzoek naar aanleiding van een melding en schakelt indien nodig hulp in. Bel gratis met VTRR via het nummer 0800-2000 (24/7 bereikbaar).

Reacties