Auti-Soos GO-AUT start!

Foto: Ge

Het Jeugd Ondersteuningsteam (JOT) zoekt ouders en verzorgers voor het opzetten en organiseren van een zogenaamde Auti-Soos.

De soos heeft de naam GO-AUT! gekregen en is bedoeld voor jongeren met (kenmerken van) autisme in de leeftijd van 13-20 jaar.

Ouders gezocht!
Het Jeugd Ondersteuningsteam coacht ouders die interesse hebben om te helpen bij het organiseren van de soosavonden. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de groep ouders dit op eigen kracht doet. Het Jeugd Onderteuningsteam doet dan een stapje terug, maar blijft wel betrokken.

LEES OOK: Blijk van waardering voor mantelzorgers

Wat verwachten wij van ouders?

  • Inzet voor een langere periode
  • Actieve betrokkenheid bij GO-AUT!
  • Affiniteit met de doelgroep
  • Bereidheid tot het nemen van initiatieven
  • Organisatorische vaardigheden
  • Creativiteit bij het organiseren en voorbereiden van activiteiten
  • In staat om structuur neer te zetten en grenzen te stellen

Logo GO-AUT!

Waarom een Auti-Soos?
Als je een vorm van autisme hebt, is het niet altijd makkelijk om leeftijdgenoten te vinden die leuk vinden wat jij leuk vindt. Of die begrijpen dat sommige dingen in het begin nogal spannend voor je zijn en die je de ruimte geven om rustig te wennen aan je omgeving. Daarom wordt binnenkort gestart met de soos GO-AUT! De kantine van ‘Goed voor goed’ is (gratis) ter beschikking gesteld. Adres: Simon Stevinweg 49 in Middelharnis. Het is de bedoeling dat de soos één keer per maand wordt gehouden op vrijdagavond van 19.00 tot 21.00 uur.

GO-AUT!
GO-AUT is geen therapie of behandeling, maar een leuke manier voor jongeren om vrije tijd door te brengen met andere jongeren die ‘hetzelfde’ zijn. Jongeren met autisme en hun ouders worden zo ondersteund om hun sociale netwerk te vergroten en tevens lotgenoten te ontmoeten.

LEES OOK: Vloggen over het Haringvliet

Ruimte om jezelf te zijn
De Auti-Soos GO-AUT! geeft jongeren met autisme letterlijk de ruimte om zichzelf te zijn”, zegt wethouder De Jong die het initiatief een warm hart toedraagt. “Met alleen de inzet van het Jeugd Ondersteuningsteam is dit niet realiseerbaar. Ik hoop van harte dat ouders zich bereid tonen hierin een steentje bij te dragen door te helpen bij de oprichting en af en toe een vrijdagavond de soos te draaien”.

Aanmelden
Heeft u interesse? Aanmelden graag vóór donderdag 20 oktober, via een e-mail aan [email protected]. U kunt dit e-mailadres ook gebruiken als u meer informatie wenst. Bellen naar de gemeente kan ook, via het algemene telefoonnummer 14 0187 (keuze 3).

Reacties

Cookieinstellingen