Goeree-Overflakkee start met logeerzorg pilot

Foto: PR Gemeente Goeree-Overflakkee

De gemeente Goeree-Overflakkee biedt sinds begin 2022 op vier locaties geplande logeerzorg aan. Het gaat hierbij om een pilot.

De gemeente heeft hiervoor tijdelijke contracten afgesloten met zorgorganisaties CuraMare, Eleos, Zorgthuys en Sjaloom Zorg. De pilot loopt tot en met 31 december 2023.

Op het eiland hebben we een bovengemiddelde vergrijzing. Mensen wonen langer thuis waardoor er een groeiende hulpvraag is. Dat betekent dat de druk op mantelzorgers de komende jaren verder toeneemt. Om ervoor te zorgen dat zij de zorg voor hun naasten vol kunnen houden, komt er de logeerzorg. “We bieden logeerzorg aan voor een brede doelgroep,” laat wethouder Bruggeman weten. Die zorg is er voor een aantal doelgroepen:

  • Voor senioren met een blijvende lichamelijke beperking
  • Mensen met beginnende dementie
  • Zorgvragers met een psychische kwetsbaarheid
  • (Jong)volwassenen vanaf 16 jaar met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking

Langer thuis

“Voor de gemeente is het ontwikkelen van logeerzorg belangrijk. Zeker als je kijkt naar de zware zorg- en ondersteuningsvraag van de doelgroep,” aldus de wethouder. Ook Ellen Hoogervorst heeft met de pilot te maken. Zij is lid van de raad van bestuur bij CuraMare. “De medewerkers van de Bestenwaerd en de Vliedberg verlenen senioren en hun mantelzorgers logeerzorg met hart en ziel. We hopen daarmee mantelzorgers een waardevolle steun in de rug te geven,” zegt ze. “Op deze manier kunnen senioren die dit willen zoals mogelijk thuis blijven wonen.”

Logeerzorg is vorm van respijtzorg

Respijtzorg betekent dat iemand de zorg overneemt van een mantelzorger. Daar is logeerzorg dus een vorm van. Er zijn verschillende vormen van respijtzorg. Denk naast de logeerzorg bijvoorbeeld aan dagopvang en thuisondersteuning. Bij logeerzorg verblijft de zorgvrager enkele dagen op een zogeheten logeerzorglocatie. Dat zijn maximaal 18 dagen per jaar. De mantelzorger kan op deze dagen even op adem komen. Ze kunnen dan bijvoorbeeld even op vakantie, of gewoon thuis de rust pakken.

Overbelasting voorkomen

De pilot heeft als doel om overbelasting van mantelzorgers te voorkomen. Het moet daarnaast ook meer inzicht geven in de behoefte aan geplande logeerzorg. Daarnaast is het een goede manier om te zien welke doelgroepen gebruikmaken van het aanbod. Ook moet het bijdragen aan een verbeterde samenwerking tussen de zorgorganisaties en gemeente.

De pilot moet op meerdere locaties op het eiland de ontwikkeling van logeerzorg op gang brengen.

Hoge drempel

De drempel om gebruik te maken van logeerzorg is vaak nog te hoog. Mantelzorgers zien het als vanzelfsprekend om voor hun naasten te zorgen. Men vindt het daarom moeilijk om die zorg over te dragen aan een ander. Of er wordt gedacht dat de naaste niet naar een logeerhuis wil.

Het team van Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van de gemeente, maakt dit graag bespreekbaar. Voor jezelf zorgen is namelijk een belangrijke voorwaarde om voor een ander te kunnen zorgen. Zij helpen bij het vinden van een goede plek. Het geeft rust wanner de mantelzorger weet dat hun naaste in goede handen is.

Meer informatie

Wil je meer informatie of wil je gebruik maken van logeerzorg? Neem dan contact op met het Wmo-team van de gemeente. Dit kan van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. Ze zijn telefonisch te bereiken via 14 0178 of stuur een e-mail naar [email protected]

Cookieinstellingen