Partij van de Arbeid op bezoek bij Hospice Calando

Foto: PR Partij van de Arbeid

De eilandelijke fractie van de Partij van de Arbeid heeft een bezoek afgelegd aan Hospice Calando in Dirksland.

Uit het bezoek bleek dat Calando voor veel meer staat dan alleen het hospice. Ook heeft Calando innovatieve uitbreidingsplannen. Fractievoorzitter Jaap Willem Eijkenduijn en raadslid Cees Grinwis zijn door algemeen directeur en bestuurder John Kremers en toezichthouder Arend Jan van der Vlugt meegenomen in het ontstaan en de toekomst van Calando.

Calando

Hospice Calando is onderdeel van de Stichting Palliatieve Zorg op Goeree-Overflakkee. Naast het bieden en leveren van hospicezorg, is er ook een palliatief consultatieteam. Ook kent het hospice een divisie onderzoek en onderwijs. Verder zijn er ruim 60 vrijwilligers betrokken bij het hospice.

De zorg van Calando staat landelijk hoog aangeschreven. Hospice Calando biedt totaalzorg conform het kwaliteitskader palliatieve zorg. Daarbij wordt gestreefd naar een optimale kwaliteit van leven en sterven.

Capaciteit

Calando neemt jaarlijks tussen de 80 en 90 bewoners op. Vanaf 2019 kon echter eenzelfde hoeveelheid bewoners niet meer worden opgenomen. Dat komt door de opnamecapaciteit, dat is nu 5 bedden. Daarnaast is een regulier hospice voor een deel van de zorgvragers niet geschikt.

Er zijn zogenaamde categorische zorgvragers. Denk aan bewoners met dementie. Zij kunnen door hun aandoening nauwelijks terecht in een regulier hospice. Ook voor deze zorgvrager wil Calando van betekenis zijn. Op dit moment kan dat echter niet. Daarom wil het hospice gaan uitbreiden met ‘doelgroepbedden’.

Betaalbare grond

De PvdA-raadsleden zijn onder de indruk van deze plannen. Zij kregen te horen dat de gemeentelijke samenwerking voortvarend is. De raadsleden zijn blij om te horen dat de gemeente zo goed meewerkt. Zo is het inmiddels gelukt om een bouwkavel betaalbare grond te verwerven aan de rand van Middelharnis. Op andere plekken op het eiland was geen aanbod of een te duur aanbod voor Calando.

Calando is afhankelijk van giften om te kunnen blijven bestaan. Calando weet zich op het eiland breed (financieel) gesteund door de gemeenschap. Ze zijn daar iedereen ook heel dankbaar voor. De bekostiging van hospicezorg is in Nederland immers nog niet kostendekkend geregeld. De kosten voor hoogwaardige hospicezorg liggen beduidend hoger dan de financiële dekking door zorgverzekeraars. En dat moet echt anders, kreeg de PvdA te horen.

Cookieinstellingen