Innovatieve plannen voor uitbreiding hospice Calando

Foto: Google Streetview

Hospice Calando wil gaan uitbreiden om toenemende en veranderende vraag naar palliatieve (hospice) zorg te kunnen waarborgen op het eiland.

De opnamecapaciteit binnen de hospice is op dit moment niet toereikend. Op de huidige locatie kan er geen plaats geboden worden aan bewoners die specifieke zorg nodig hebben. Er is onderzocht of er uitbreiding mogelijk is. Denk hiervoor aan algehele nieuwbouw op een nieuwe locatie in Middelharnis. Hiervoor worden momenteel plannen gemaakt.

John Kremers is algemeen directeur-bestuurder binnen Calando. Samen met medisch directeur-bestuurder Heike Noordzij legt hij uit waarom dit nodig is.

Noodzaak

“Allereerst is er een toenemende vraag naar palliatieve (hospice)zorg. Dit komt mede door de dubbele vergrijzing,” legt John uit. “Jaarlijks neemt Calando tussen de 70 en 80 bewoners op. Vanaf 2019 tot nu kon eenzelfde hoeveelheid echter niet worden opgenomen. Dat komt aan de ene kant door het gebrek aan opnamecapaciteit. Dat bestaat nu namelijk uit vijf bedden. En aan de andere kant komt dat doordat een regulier hospice niet voor iedereen geschikt is. Calando kan ik de huidige hoedanigheid geen plaats bieden aan bewoners die specifieke zorg nodig hebben. Bijvoorbeeld mensen met dementie of andersoortige gedragsproblematiek.”

Huisvesting

Maar volgens John speelt er meer. “Er wordt steeds vaker een beroep gedaan op hospicezorg,” gaat hij verder. “Zo is er gebrek aan 24-uurs thuiszorg. De verzorgingshuiszorg is verdwenen en de mantelzorg raakt steeds meer overbelast. De opnamedruk in hospices neemt hierdoor duidelijk toe. Ook voldoet de huidige huisvesting niet meer aan de eisen van deze tijd.”

De huisvesting voldoet niet omdat de huidige bewonerskamers te krap zijn. Ze hebben niet allemaal de nodige eigen sanitaire voorzieningen. En ze zijn slecht toegankelijk voor bijvoorbeeld tilliften en bedden. Daarom wordt binnen Calando al langere tijd nagedacht over toekomstplannen.

Visie

Er waren voorafgaan aan een studie drie opties: verbouwen, uitbreiden en nieuwbouwen. De laatstgenoemde bleek als enige de juiste en meest verantwoordelijk optie. Het verbouwen van de huidige locatie bleek al snel geen reële optie. Voor uitbreiding met een tweede vestiging gingen uiteindelijk alle seinen op rood. “We besloten dan ook om op het eiland in te zetten op uitbreiding en versterking van het hospiceaanbod. Dit vanuit een duidelijke visie en strategie,” legt Heike Noordzij uit.

“Vanaf het begin heeft Calando zich onderscheiden op het gebied van hoogwaardige palliatieve zorg. Uiteraard blijft Calando deze positie innemen en wil het excelleren,” gaat Heike verder. “Dit betekent dat het hospice daadwerkelijk invulling kunnen geven aan het iedereen willen helpen die dat nodig heeft. Dus niet meer alleen aan de reguliere hospicebewoner, zoals nu het geval is. Maar ook aanvragen honoreren met een specifieke zorgvraag. Dus met name de mensen met gedragsproblematiek.”

In Nederland is het aanbod hospicezorg voor mensen met psychogeriatrische of psychiatrische problematiek zeer beperkt. Door er straks ook voor deze doelgroep te zijn, zet Calando een innovatieve stap. Een stap die een geheel andere en nieuwe huisvesting vraagt.”

Bouwplan

Na meerdere locaties en kosten te hebben gescreend is de keuze gevallen op een perceel in Middelharnis. Het ligt tussen de Oudelandsedijk, de Industrieweg en de Johannispolderseweg. “Dus niet meer in een woonwijk,” licht John toe. “Het ligt pal tegen de bebouwing aan. De kavel is groot en heeft een bebouwingsvlak van 1000 vierkante meter. Het hele gebied krijgt een prachtige inrichting met natte en droge natuur. Het zal ook deels worden opengesteld voor publiek.”

Het bouwplan voorziet in een zeer duurzaam gebouw met plaats voor twaalf bedden. Een fysieke scheiding in het gebouw maakt hospice mogelijk voor zowel reguliere- als doelgroepzorg. En dat terwijl het aantal bedden voor beide doelgroepen ook uitwisselbaar blijft. “Verder krijgt het gebouw een stiltecentrum en rooming-in mogelijkheden voor familieleden. Zo kunnen zij ook blijven slapen bij een bewoner.” De hoofdingang van het nieuwe pand komt aan de Johannispolderseweg.

Specialistische zorg gegarandeerd

Met de nieuwbouw wordt de fysieke afstand tussen Calando en het ziekenhuis in Dirksland groter. Maar Heike verzekert dat de supervisie van de medische specialisten in het ziekenhuis probleemloos in stand blijft.

Teruggeven

Beide directeur-bestuurders benadrukken dat Calando de nieuwbouw niet zelf kan bekostigen. “Dankzij de jarenlange financiële steun kunnen de plannen geheel worden gerealiseerd,” laten ze weten. Dat geld komt uit schenkingen, legaten en erfenissen. Deze zijn ondergebracht in het Voorzieningenfonds Calando. “Calando is dan ook heel blij en dankbaar dat het nu iets tastbaars en waardevols kan teruggeven.”

De Raad van Toezicht is verheugd over de plannen. “Door deze ontwikkeling kunnen we ons blijven onderscheiden in hoogwaardige zorg inde laatste levensfase. Het is erg fijn dat we deze zorg op ons eiland kunnen behouden,” vertelt Adri Robijn. Hij is de voorzitter van de Raad van Toezicht binnen Stichting Palliatieve Zorg Dirksland.