Corona zorgt voor minder werk in ziekenhuizen

Foto: Image by Jossué Trejo from Pixabay

Er is dit jaar door de uitbraak van het corona-virus minder werk voor zorgverleners. Dat is voor het eerst in tien jaar.

In maart en april viel door het virus veel reguliere zorg weg. Nu kunnen de zorgverleners dat door de strenge maatregelen maar mondjesmaat inhalen. Economen van ING verwachten dat de hoeveelheid zorg daardoor tussen de 5 en 10 procent lager zal liggen dan vorig jaar.

Inhaalslag

Tijdens de piek van de corona-golf ging veel gangbare zorg niet door. Zowel de vraag als het aanbod daalde door het virus. De meeste tijd en menskracht werd tenslotte opgeslokt door het virus. Aan de andere kant kwamen er minder patiënten. Er werd minder doorverwezen door huisartsen, maar mensen bleven ook weg uit bezorgdheid.

Een inhaalslag is niet snel gemaakt. Dit komt vooral door de anderhalve meter-regel en de blijvende angst om een dokter te bezoeken. Pas als er een werkend vaccin tegen het virus is gevonden, zal volgens ING de capaciteit bij zorgverleners weer volledig kunnen worden benut.

Kosten

Ziekenhuizen en andere zorgaanbieders hebben relatief veel vaste kosten, stelt ING. Het is daarom moeilijk de uitgaven als reactie op de crisis snel omlaag te krijgen. Het is aan compensatie door zorgverzekeraars voor het inkomstenverlies te danken dat het zorgaanbod overeind blijft.

Voor zorgaanbieders blijft de financiële onzekerheid groot. Volgens ING is het daarom belangrijk dat er goede afspraken worden gemaakt met verzekeraars over periodes van meerdere jaren.