64% van de AED’s zijn altijd beschikbaar in Zuid-Holland

Foto: Image by JamesRein from Pixabay

Nederland is nog niet volledig hartveilig. Om dat te realiseren moeten er nog zo’n 5000 AED’s bijkomen die dag en nacht beschikbaar zijn.

Als deze AED’s er komen zijn er in totaal 25.000 geregistreerde AED’s inzetbaar bij een hartstilstand. Dat zou een unieke situatie zijn in Nederland. Op dat moment zouden er namelijk voldoende burgerhulpverleners én een landelijk oproepsysteem zijn. Om dit te realiseren start de VriendenLoterij met een campagne.

Netwerk

De Hartstichting werk al jaren aan het vergroten van het netwerk. Dat bestaat uit burgerhulpverleners en AED’s die zijn aangemeld bij het oproepsysteem HartslagNu. Wanneer een hartstilstand wordt gemeld via 112, wordt meteen dat systeem in werking gesteld.

Burgerhulpverleners in de omgeving van het slachtoffer worden opgeroepen. Zij moeten een AED halen of meteen naar het slachtoffer gaan om te reanimeren. Op die manier wordt er cruciale tijd gewonnen. Een burgerhulpverlener is namelijk vaak sneller ter plaatse dan een ambulance.

De overlevingskansen bij een hartstilstand zijn het grootst wanneer een reanimatie binnen de eerste 6 minuten wordt gestart en er een AED wordt ingezet. Voor een ambulance is dat vaak niet haalbaar.

Zuid-Holland

Bijna 64% van de ruim 3100 AED’s in Zuid-Holland is nu 24 uur per dag beschikbaar. Dat is weer een kleine stijging ten opzichte van een half jaar geleden. Steden zoals Dordrecht, Gouda en Delft zijn al goed op weg. Toch hebben ze nog extra AED’s nodig om alle wijken te kunnen bedienen. Ook zijn er plaatsen die nog een enkele AED kunnen gebruiken of al helemaal zijn gedekt zoals Wassenaar, Papendrecht en Oud-Beijerland.

Overleving groter met gebruik AED

In opdracht van de Hartstichting heeft marktonderzoeksbureau Ipsos een onderzoek gedaan naar het kennisniveau van Nederlanders over tijdige reanimatie en de aanrijtijden van hulpdiensten. Wat blijkt, het kennisniveau is vrij goed. De meeste Nederlanders schatten goed in dat de reanimatie binnen 6 minuten gestart moet worden. Ook weten velen dat de gemiddelde aanrijtijd van een ambulance in Nederland 8 tot 10 minuten is.

Toch denkt nog bijna een kwart van de Nederlanders (23%) dat je meer tijd dan 6 minuten hebt. Terwijl de overlevingskans dan juist aanzienlijk afneemt. Elke minuut later dat een AED wordt ingezet zorgt voor een verlaging van de overlevingskans met 10%.

AED’s nodig

“We zijn heel blij dat veel mensen deze kennis hebben,” zegt Marianne Spoelstra. Zij is woordvoerder bij de Hartstichting. “Voor een duurzaam netwerk is het van belang aandacht te blijven vragen voor de inzet van burgerhulpverleners en dag en nacht beschikbare en geregistreerde AED’s. AED’s moeten goed beheerd en onderhouden worden. Daarnaast fluctueren de aantallen burgerhulpverleners nog wel eens door mensen die ofwel stoppen of zich aanmelden. We zetten nu in op het werven van de laatste 5.000 AED’s onder burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Deze AED’s zijn nodig op specifieke plekken waar in een straal van 500 meter nog geen dag en nacht beschikbare AED is. Zo zorgen we voor een dekkend AED-netwerk en kunnen we nog meer levens redden.”

Iedereen kan bijdragen aan een hartveiliger Nederland door mee te spelen met de Vriendenloterij Prijzenbingo.

Over het onderzoek

Deze gegevens zijn gebaseerd op online onderzoek van Ipsos onder een representatieve steekproef van 1052 stemgerechtigde Nederlanders (18+) tussen 24 en 26 januari 2020. De steekproef is representatief op de variabelen geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, regio en werkzaamheid. Weegcorrecties zijn toegepast. De onzekerheidsmarges lopen uiteen van ongeveer 1% tot 3%.

Reacties