Doe de voordeur op slot bij vertrek, ook voor even!

Foto: Afbeelding van congerdesign via Pixabay

De overheid waarschuwt al jaren met het bekende zwaailichtje: “Doe je deur op slot, ramen dicht en een lampje aan”. Ook als je maar heel even van huis bent.

Maar waarom zou je die moeite nemen als je echt maar heel even weg bent? Het makkelijke antwoord: het maakt het een inbreker een stuk moeilijker. Maar wéten de mensen wel waarom het zo makkelijk is voor inbrekers als de deur alleen is dichtgetrokken?

De stichting Nationale Inbraakpreventie (NIP) deed daar onderzoek naar. Dit deden ze in het kader van European Focus Day op 16 juni. Dat is een initiatief van EUCPN, het Europese netwerk voor criminaliteitspreventie. Daar werken ook diverse Nederlandse organisaties en instanties aan mee. (meer informatie)

Flipperen

Eén op de zeven volwassenen vergeet wel eens de voordeur af te sluiten. Veertig procent van de kinderen doet de voordeur vrijwel nooit op slot als ze als laatste van huis gaan. Pubers nemen al meer verantwoordelijkheid, maar toch doet ook onder hen 1 op de 5 vrijwel nooit de voordeur op slot.

Als een voordeur niet op slot is gedraaid, weet een inbreker daar wel raad me. Hij wrikt een stukje plastic tussen de deurpost en de deur, nét boven het slot. Hij duwt dan met zijn knie tussen de deur om daarmee steeds wat ruimte te maken. Langzaam schuift hij het stukje plastic naar beneden en zo duwt hij de schuine dagschoot weer terug het slot in. Dit alles duurt hooguit een minuut. En het leeghalen van je huis doen ze al bijna net zo snel.

Kennis van flipperen

Ruim een kwart van de respondenten van het onderzoek zegt niet te weten waarom ze de deur op slot moeten draaien. Ze denken dat als de deur dicht is, deze niet makkelijk geopend kan worden. Het is immers geen deurklink zoals aan de achterkant. En als ze zelf een sleutel vergeten, moeten ze eerst langs familie voor de reservesleutel voordat ze hun huis binnen kunnen.

Driekwart zegt het (zeker) wél te weten. Slechts een enkeling noemt daarbij spontaan de flippermethode of zegt ‘iets met een plastic pasje’. “De antwoorden die men geeft blijven erg algemeen,” zegt Coenstaal, voorzitter van de stichting. “Met stelt dat het ‘veiliger’ is, of ‘dat je dat altijd moet doen’. Maar concreet een verwijzing naar de inbraakmethode komt slechts een enkele keer voor. Ook de term ‘flipperen’ is bij slechts 2 op de 5 ondervraagden bekend. De rest heeft geen idee, of denkt dat het gaat over het openen van de deur via de brievenbus. We brengen dit naar buiten, omdat men eerder geneigd is maatregelen te nemen als ze weten hoe inbrekers het doen. Tegenwoordig zijn er ook slimme sloten of mechanische zelfsluitende sloten. Die zorgen ervoor dat een dichtgetrokken deur direct op slot wordt gedraaid.”

Over de stichting

De stichting Nationale Inbraakpreventie is een publiek-private samenwerking. Zij hebben als doel woningbezitters bewuster te maken van goede inbraakpreventie. Op die manier dragen ze bij aan het substantieel verlagen van het aantal inbraken en inbraakpogingen.

In 2012 werd er bijna 92.000 keer ingebroken, of een poging daartoe gedaan. In 2020 was dit gedaald tot onder de 30.000.