Ook politie Nederland pleit voor vuurwerkverbod

Foto: Image by free stock photos from www.picjumbo.com from Pixabay

Er werd vorige week al gepleit voor een algeheel vuurwerkverbod rond de jaarwisseling. Dit om de druk op de zorg niet nóg erger te maken.

De politie sluit zich aan bij deze oproep. Ook zij zijn voorstander van een totaalverbod op het afsteken van vuurwerk tijdens de komende jaarwisseling. Rond de jaarwisseling vallen gemiddeld zo’n 1500 vuurwerkslachtoffers. En niet eens allemaal doordat ze zelf aan het stoken zijn!

Het ook maar zeer de vraag of de ziekenhuizen deze extra toeloop van (zwaar)gewonden aankunnen. Een vuurwerkverbod zou de druk op de al overbelaste zorg verlichten. “Als samenleving hebben we de verantwoordelijkheid te voorkomen dat mensen onnodig in het ziekenhuis komen,” zegt Ruud Verkuijlen. Hij is de programmamanager van Geweld tegen Politie Ambtenaren (GTPA).

Illegaal vuurwerk

Vooruitlopend op een eventueel totaalverbod frustreert de politie de online handel in vuurwerk. Dit doen ze met behulp van innovatieve opsporingsmethoden. Zo werden begin oktober al zeven personen aangehouden op verdenking van de verkoop van professioneel vuurwerk aan particulieren. In samenwerking met de Duitse politie is ook al zeker 50.000 kilo professioneel en massa-explosief vuurwerk in beslag genomen. Ook werd tot nu toe bijna 20.000 kilo illegaal vuurwerk onderschept.

Ter vergelijking: Over heel vorig jaar was dat ruim 61.000 kilo. De politie probeert particulieren ook te ontmoedigen om vuurwerk te halen in het buitenland. Dat doen ze door steekproefsgewijze controle uit te voeren in de grensstreek.

Tijdelijk totaalverbod

“Bij een tijdelijk totaalverbod zijn alle ogen nog meer gericht op onze verscherpte aanpak van illegaal vuurwerk. Juist daarom concentreren wij kennis en inzicht over de aanpak van vuurwerkcriminaliteit. Ook hebben we landelijke focus aangebracht door de oprichting van een speciale taskforce,” vertelt Verkuijlen. “Alle lagen van de politie dragen bij aan de aanpak. Van agenten tot en met de specialistische diensten.”

Daarbij wordt ook samengewerkt met boa’s. “We merken dat de lontjes van mensen korter worden door de coronamaatregelen,” zegt Verkuijlen. “Een eventuele aanscherping van het vuurwerkverbod zal het maatschappelijke ongenoegen mogelijk vergroten. We houden daarom rekening met alle scenario’s bij de voorbereiding op Oud en Nieuw.”