Tabletonderwijs op de Achtsprong

Foto: OBS De Achtsprong

Voor zover bekend is de Achtsprong de eerste basisschool op Flakkee waar iedere leerlingen werkt met een eigen tablet.

Op deze manier wordt al sinds de zomervakantie lesgegeven en de eerste resultaten zijn veelbelovend. Leerlingen, ouders en leerkrachten zijn razend enthousiast.

Waarom tablets?
Directeur Van Bers vertelt hoe men tot het besluit is gekomen om het onderwijsconcept drastisch te veranderen. “In tegenstelling tot wat vaak de eerste gedachte is, hebben we niet gekozen voor tabletonderwijs ‘omdat het leuk is’. Uit onderzoek blijkt namelijk dat een tablet op zich de leermotivatie op de lange termijn nauwelijks positief beïnvloedt”, legt hij uit. “Van oudsher geven leerkrachten een les en verwerken leerlingen vervolgens de leerstof, veelal tegenwoordig gelukkig op eigen niveau. Aan het eind van de dag duikt de leerkracht vervolgens in de stapels met nakijkwerk en zet krullen of kruisjes”.

LEES OOK: 80 vluchtelingen, waaronder 10 baby’s aangekomen bij De Staver

“De volgende dag wil de leerkracht graag leerlingen, die moeite hadden met bepaalde leerstof, wat extra aandacht en uitleg geven, maar het programma gaat door. Hoe fijn zou het zijn als leerkrachten direct zien op een dashboard hoe kinderen de leerstof verwerken? Dat leerkrachten direct hulp kunnen bieden als bepaalde onderdelen in de groep of bij een bepaalde leerling niet overkomt? Dat leerlingen zelf direct zien dat ze opgaven goed of fout maken? Dat leerkrachten per kind een pakket kan samenstellen, waarin opgaven zitten waar de leerling moeite mee heeft? Dat – en nog veel meer – kan nu middels Snappet, het systeem op de tablets, waarop de lessen gebaseerd zijn”, aldus Van Bers.

“Tot slot, dit onderwijs is het onderwijs van de 21ste eeuw. Onze kinderen worden opgeleid voor beroepen, waar we nu nog het bestaan van weten. Maar één ding is zeker: data en computers zullen een steeds grotere invloed hebben. En daar moeten kinderen mee om leren gaan!”.

Gebruik van de tablet
We zijn begonnen met de leerlingen van groep 5 tot en met 8. De tablets worden gebruikt bij de vakken rekenen, taal, spelling en technisch lezen. Dit maakt meteen duidelijk dat we geen iPadschool of Steve Jobsschool zijn. Er zijn nog veel vakken, die we zonder tablet geven”, vertelt hij.

LEES OOK: CDA voor de mantelzorgers

De leerkrachten geven nog steeds klassikale instructie, vaak met concrete materialen als klokken, weegschalen en dergelijke. De tablet vervangt het schrift en geeft mogelijkheden om ‘onderwijs op maat’ vorm te geven. Het vak schrijven staat ook nog steeds op het rooster, want het handschrift blijft belangrijk.

“De eerste resultaten zijn zo goed, dat we na de kerstvakantie ook starten in groep 4 met de tablets”, vertelt hij enthousiast.

Leerlingen hebben ook inspraak
Na een korte wenperiode zijn ook de leerlingen heel enthousiast. Ze ervaren dat het werkt. “Leerlingen kunnen door goede antwoorden te geven punten scoren en met die punten sterren en vlaggen verdienen. Daar kunnen ze op zich niets mee, maar dat kun je met een complimentje of een krul ook niet. Wel zien ze dat ze steeds beter worden, vooral als ze aan doelen werken, waar ze niet zo goed in zijn”, legt Van Bers uit.

“Overigens werken we ook met het thuispakket. Daar kunnen ouders -na inloggen- de vorderingen van hun kind volgen. En dat verhoogt weer de ouderbetrokkenheid. Hoeveel kinderen antwoorden niet op de vraag: ‘Wat heb je gedaan vandaag op school?’ met het standaard antwoord: ‘Oh, hetzelfde als altijd!’. Dat behoort nu tot de verleden tijd”.

LEES OOK: € 3000,- voor Stichting Ambulance Wens

“Al met al is dit een blijvertje en nodigen we iedereen, die belangstelling heeft, uit om een kijkje te nemen naar hoe dit in de praktijk werkt”, aldus dhr. Van Bers.

 

Reacties