Technisch & maritiem onderwijs Stellendam versterkt

Foto: Sam Fish

Al een aantal jaar staat de financiële bedrijfsvoering van de maritieme opleidingen van STC Stellendam onder druk. Dit is het gevolg van het lage aantal studenten dat instroomt.

STC heeft samen met de gemeente en andere partijen uit het onderwijs en bedrijfsleven afspraken gemaakt. Ze willen samen tot een toekomstbestendig maritiem onderwijs op Goeree-Overflakkee komen.

Sinds 2019 heeft STC regelmatig overlegd met verschillende stakeholders. Ze bespraken dan de toekomst van het maritiem onderwijs en het aanpakken van de knelpunten. Helaas is er eerder dit jaar besloten in Stellendam het eerste leerjaar 2020/2021 stop te zetten. Slechts tien studenten hadden zich ingeschreven, verdeeld over vier opleidingen.

Krachten bundelen

Het is belangrijk om STC op Goeree-Overflakkee te behouden. Daarom zijn er in de afgelopen tijd met diverse betrokken partijen vervolggesprekken gevoerd. Fish Auction, Visserijvereniging Zuid-West, Beroepscampus, ondernemers, de gemeente en STC hebben de krachten gebundeld. Samen versterken zij de maritieme opleidingen in Stellendam.

De partijen hebben daarbij nadrukkelijk een wens uitgesproken. Allen willen dat het eerste leerjaar van STC in 2020/2021 toch van start gaat. STC heeft daarmee ingestemd en er zijn concrete afspraken gemaakt.

Toekomstbestendig STC

Eén van deze afspraken is om intensief en duurzaam samen te werken aan een toekomstbestendige oplossing voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Om dit te realiseren is er een werkgroep samengesteld. Zij gaan vanaf oktober aan de slag. Het doel is om per 1 februari een plan te hebben voor een toekomstbestendig STC. Niet alleen voor het schooljaar 2021/2022, maar ook de jaren daarna.

In de gemaakte afspraken wordt het belang onderschreven om samen te werken met andere partijen. Zo neemt het GO-college deel aan de ingestelde werkgroep. Ook zal er worden samengewerkt met de beroepscampus. Deze gaat begin 2021 van start. Op die manier kunnen partijen elkaar versterken op het eiland.

Cookieinstellingen