Sjoerd Sanderse is de nieuwe Sopogo-directeur

Foto: Sam Fish

Op 1 mei is Sjoerd Sanderse begonnen aan een mooie nieuwe taak. Hij is de nieuwe directeur-bestuurder van Sopogo. Hij is dus inmiddels al bijna anderhalve maand bezig, tijd om hem wat beter te leren kennen.

Door Sam Fish

“Wat wil je weten?” vraagt hij lachend. “Ik ben 49 jaar, getrouwd en heb drie kinderen. Ik woon met mijn gezin in Middelburg.” Dat is ook meteen zijn oude werkplek. “Ik was daar directeur-bestuurder van één grote basisschool. Daarvoor was ik er adjunct-directeur en ook nog leraar. Ik heb elke klas wel lesgegeven, maar vooral in de groepen 4 tot en met 8.”

Overstap

Van één grote school met 600 leerlingen naar twaalf relatief kleine scholen, dat is nogal een stap. “Ik wilde graag naar een andere omgeving,” vertelt Sjoerd. “Ik heb in Middelburg met mijn team veel opgebouwd. Het was een fijne werkplek, maar ik was toe aan een nieuwe uitdaging. En dat is precies van Sopogo is voor mij. Ik moet opnieuw mijn weg weten te vinden en mezelf waarmaken. Als dat geen uitdaging is, dan weert ik het ook niet meer.”

Basisonderwijs

“Ik ben bewust in het basisonderwijs gebleven, dit past goed bij mij. Maar het is ook een belangrijk onderdeel binnen het leven van de kinderen. Op dit punt in hun leven leren ze zulke belangrijke dingen. Het geeft je als leraar een goed gevoel om daar aan bij te dragen. Ik wil de organisatie zo inrichten dat schoolteams van Sopogo de mogelijkheden hebben om de kinderen een goede en fijne tijd op de basisschool te laten beleven.”

Sopogo is daarom een goede plek voor hem. “Ik vind de connectie met de scholen erg belangrijk,” laat hij weten. “Ik wil de scholen kennen en ik wil weten wat er speelt. Dat kan een schoolbestuur op deze schaal. Deze vacature sprak me daarom erg aan.”

Sopogo

De Stichting Openbaar Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee kent een veranderende organisatie. Zo is er een managementteam en een team voor onderwijskwaliteit ingericht. “De veranderde organisatie is ingegeven door financiële noodzaak. Maar het is ook bedoeld om meer samenwerking tussen verschillende scholen te creëren. Er zit veel kennis en goede ideeën op de scholen. Daarvan moeten we meer gebruik maken,” vindt Sanderse.

Plannen

“Ik wil dat elke school een eigen profiel heeft, maar wel herkenbaar is als een Sopogo-school. We gaan voor twaalf bruisende scholen en waar met  overtuiging en plezier wordt gewerkt aan goed onderwijs. Dat is het grootste plan.”

Maar ook de huisvesting van de scholen valt daaronder. “We zorgen samen met de gemeente voor goede huisvesting. We willen naar een doorgaande lijn groeien voor 0 tot 12-jarigen. Dat wil zeggen dat de opvang van en onderwijs aan alle kinderen van 0 tot 12 op één plek samenkomen. Een school met kinderopvang, een soort kindcentrum,” legt hij uit. “Die samenwerking willen we overal realiseren of uitbreiden. In elke kern.”

Samenwerking

Om dat kindcentrum en de ambitie voor goede en modern onderwijs te laten slagen, zoekt Sopogo ook de samenwerking op. “Goeree-Overflakkee is groot, maar het aantal kinderen is klein en zal nog verder afnemen. Dat vraagt om een samenwerking! “Uiteraard met de kinderopvangorganisaties om de doorgaande lijn voor 0 tot 12-jarigen te organiseren. Maar we zoeken ook samenwerking met andere schoolbesturen en instellingen rondom jeugd en zorg. Ook de samenwerking intensiveren met het voortgezet onderwijs biedt kansen.”

Alles natuurlijk in het belang van de kinderen op Goeree-Overflakkee. “We willen hen een mooie en goede toekomst bieden, maar natuurlijk ook de kinderen van de toekomst. Het houdt niet op na deze generatie, we moeten verder denken.”