Dorpsraad Sommelsdijk oneens met verplaatsing markt

Foto: Dorpsraad Sommelsdijk

Eind vorige week werd binnen de gemeente Goeree-Overflakkee de knoop doorgehakt. De weekmarkt blijft definitief in Middelharnis.

Ingezonden brief Dorpsraad Sommelsdijk

De winkeliers en marktondernemers zijn blij met de beslissing van de gemeente. De dorpsraad van Sommelsdijk is het er echter niet mee eens en stuurde ons een brief. Deze is hieronder volledig te lezen.

Ingezonden brief dorpsraad Sommelsdijk

Met verbazing hebben we kennisgenomen van het bericht dat burgemeester en wethouders besloten hebben om de Sommelsdijkse weekmarkt definitief naar Middelharnis te verplaatsen. Het college mag blijkbaar zelf dat besluit nemen, zonder de instemming van de gemeenteraad. De burgemeester en wethouder Tea Both-Verhoeven hebben echter meerdere keren aangegeven dat het tijdelijk zou zijn. De markt zou onmiddellijk terugkeren naar Sommelsdijk als de coronaproblemen voorbij zijn.

Op de dialoogavond van 27 mei werd dit feit onverwacht ingebracht. Hierbij kreeg de heer Limbeek van de marktcommissie spreekrecht om de raadsleden te informeren. Ook mocht hij de tijdelijke situatie zo gunstig mogelijk voorstellen. Bij de aankondiging van deze dialoogavond was dit onderwerp niet bij de te behandelen stukken geplaatst. Daardoor hebben voorstanders van de markt in Sommelsdijk deze kans niet gehad. Zo zijn de raadsleden éénzijdig ingelicht en dat kan toch niet de bedoeling zijn? Helaas blijkt hieruit weer dat de stelling dat de politiek niet te vertrouwen is klopt.

Verplaatsing

Het is geen geheim dat de Stichting BIZ al verschillende jaren bezig is om de Sommelsdijkse weekmarkt naar Middelharnis verplaatst te krijgen. De coronacrisis was de ultieme kans om een poging te wagen dit te realiseren. Voor de vorm werden diverse andere locaties gezocht in Sommelsdijk, maar uiteraard niet gevonden. Dus kwam de markt precies terecht op de plek waar men deze wilde hebben: Nieuwstraat/Kerkepad.

Gelijktijdig werd er door de afdeling handhaving in de omgeving van de St. Joris Doelstraat een enquête gehouden. Deze ging over parkeerplaatsen, afvalcontainers en eventuele overlast van de markt. De geënquêteerden hebben nooit de uitslag meer te horen gekregen. Deze was waarschijnlijk niet gunstig om het verplaatsen van de markt naar Middelharnis te ondersteunen.

Oude marktrechten

Sommelsdijk is dé historische marktplaats van Goeree-Overflakkee en dat gaat al terug tot 1486. De markt in zijn huidige vorm dateert van 1949. De toenmalig nog zelfstandige gemeente Sommelsdijk heeft daar het initiatief voor genomen. Het kan toch niet zijn dat na een paar gemeentelijke samenvoegingen dit Sommelsdijks cultuurhistorisch erfgoed zomaar naar een andere woonkern wordt verplaatst.

De markt moet terug naar Sommelsdijk, op de unieke en sfeervolle locatie waar deze thuishoort. Er zullen voor een verantwoord veilig gebruik best wat aanpassingen moeten worden gedaan. Dat kan ook zeker, als er tenminste in mogelijkheden en niet in onmogelijkheden wordt gedacht. Door bijvoorbeeld de Kaai erbij te betrekken, daar ligt nog een mooi ongebruikt plein. Ook in andere aangrenzende straten zijn diverse mogelijkheden.

Onafhankelijk onderzoek

Het wordt nu maar klakkeloos aangenomen dat er in Sommelsdijk geen geschikte plek te vinden is voor de markt. De gemeenschap van Sommelsdijk heeft recht op een gedegen onderzoek door een onafhankelijke partij. De Dorpsraad Sommelsdijk wil daar heel graag zijn medewerking aan verlenen.

Leden van de Raad, verricht uw controlerende taak en zorg dat gedane beloften worden nagekomen. Stem tegen het beschikbaar stellen van een budget voor de kosten die nodig zijn om dit onzalige plan uit te voeren wanneer dit voorstel in de raadsvergadering van 17 juni wordt behandeld.

Met dank voor plaatsing,
Dorpsraad Sommelsdijk