Stemmen tijdens verkiezingen gebeurt coronaproof

Foto: Pixabay

De corona-maatregelen van nu, zullen volgend jaar ook tijdens de verkiezingen gelden. Op die manier kunnen kiezers veilig hun stem uitbrengen.

Dat schrijft minister Kasja Ollongren van Binnenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. Zij liet de afgelopen maanden onderzoeken of en hoe de verkiezingen veilig kunnen doorgaan. Het uitgangspunt is dat in stembureaus de bekende maatregelen gaan gelden. Zo willen ze ook dan de verspreiding van het virus tegengaan.

Basisregels

Stemmers moeten onderling anderhalve meter afstand houden. Dit geldt ook voor de mensen van het stembureau. Daarnaast moeten voor de stembureauleden persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar zijn. Ook moet de locatie goed worden geventileerd.

Bij de stempas zullen mensen ook een gezondheidscheck krijgen. Deze is te vergelijken met de vragenlijst die mensen kennen uit de horeca. Als hun antwoord op één van de vragen ‘ja’ is, worden mensen geacht weg te blijven.

Volmacht

Het kan dus zijn dat je niet kunt komen stemmen. Maar het kan ook zijn dat je het misschien niet aandurft om te gaan stemmen. Dat kan bijvoorbeeld als je in een risicogroep zit, of je zit voor de zekerheid in quarantaine. In dat geval kun je iemand volmachten.

Normaal gesproken mag iemand twee volmachtstemmen uitbrengen. Dat wordt voor de komende verkiezing verhoogd tot drie.

Stemlokalen

Helaas zullen niet alle gebruikelijke stemlokalen gebruikt kunnen worden. Er kan misschien niet genoeg afstand gehouden worden. Of misschien zit het stembureau normaal gesproken in een verzorgingstehuis. Daarom wordt er de komende tijd gekeken naar alternatieve stemlocaties. Het is tenslotte wel belangrijk dat iedereen een stem kan uitbrengen.

Stembureauleden

En dan is er ook nog de mogelijkheden dat de mensen van de stembureaus misschien niet allemaal beschikbaar zijn. Misschien zitten zij ook wel in een risicogroep. Daarom wordt er een wervingscampagne gestart, zo laat de minister weten. Daarbij wordt ook specifiek ingezet op jongeren. Deze campagne gaat eind oktober beginnen.

Wil jij nu al laten weten dat je wel wilt helpen op een stembureau? Meld je dan aan bij de gemeente.

Stemmen moet doorgaan

Het belangrijkste is dat de verkiezingen door kunnen gaan. Maar natuurlijk wel op een manier die veilig is voor alle kiezers. Er wordt nog gewerkt aan een eventueel scenario voor het geval het niet lukt. Dan zouden mensen moeten stemmen per post. Dat idee wordt nog verder uitgewerkt. De minister komt daar in november op terug.

Tijdelijke spoedwet

Ollongren komt met een tijdelijke spoedwet om alles te kunnen regelen. Daarmee moet het bijvoorbeeld mogelijk worden om mobiele stembureaus in te richten. Ze wil deze spoedwet uiterlijk begin oktober indienen bij de Kamer.

Voor het coronaproof maken van de verkiezingen heeft de minister 30 miljoen euro beschikbaar gesteld aan de gemeenten.