De lintjesregen is neergedaald op Goeree-Overflakkee

Foto: Don Jon Hölsgens

Het is de dag voor Koningsdag en dat betekent dat het dé dag is van de lintjesregen. Hier op Goeree-Overflakkee zijn op dinsdag 26 april maar liefst 10 inwoners verrast met een Koninklijke Onderscheiding.

Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman reikte op diverse locaties binnen de gemeente de lintjes uit. Negen inwoners zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Eén inwoner is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Het waren feestelijke momenten toen de inwoners de bijzondere boodschap hoorden en zij de versierselen uitgereikt kregen.

Onderstaande gedecoreerden waren blij verrast met het bezoek van de burgemeester.

Cora Franzen-van Liere uit Dirksland – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Franzen is al 54 jaar nauw betrokken bij de Exoduskerk in Sommelsdijk. In diverse perioden bekleedde zij functies van ouderling en wijkouderling. Zij betekent veel op het gebied van pastoraat, diaconaat en de jeugd. Van 1974 tot 2018 was zij bestuurslid en vrijwilliger bij het Rode Kruis. Van 1985 tot 2005 was zij ook bestuurslid, jurylid en trainer van jeugd bij Zwemvereniging De Gooye in Dirksland. Daarnaast vervulde mevrouw Franzen van 2013 tot 2022 de functies van bestuurslid, secretaresse en penningmeester bij Serviceflat Vroonlande in Dirksland. Sinds 2019 is zij ook vrijwilliger bij Schuldhulpmaatje.

Laura Jordaan-de Wit uit Middelharnis – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Van 1980 tot op heden is mevrouw Jordaan mantelzorger. Dochter Mirjam heeft een beperking en woonde tot haar 25e jaar thuis, daarna op woonzorglocaties van Sjaloomzorg. Ook vanaf die tijd is mevrouw Jordaan intensief betrokken bij de dagelijkse zorg van Mirjam. Daarnaast vervult zij sinds 2008 de functies van bestuurslid, secretaresse en penningmeester bij LPR – Commissie aangepaste kerkdiensten voor mensen met een beperking. Ook is zij sinds 2014 secretaresse bij het bestuur van Lokale Medezeggenschapsraad Sjaloomzorg.

Tonnie Kagchelland-Hellemons uit Oude-Tonge – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Sinds 1987 vervult mevrouw Kagchelland de functies van secretaresse en vrijwilliger bij de Rooms-Katholieke Vrouwenbond in Oude-Tonge. Ook is zij vanaf 2004 vrijwilliger en bestuurslid van de Unie van Vrijwilligers bij Ebbe en Vloed in Oude-Tonge. Daar verzorgt zij de administratie, activiteiten, sponsoring, kerstmarkt, voorjaarsmarkt en de begeleiding van busritjes. Daarnaast is mevrouw Kagchelland sinds 2006 bestuurslid en coördinator afdeling activiteiten bij de Zonnebloem, afdeling Goeree-Overflakkee.

Jaap Mackloet uit Middelharnis – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Op kerkelijk gebied betekent de heer Mackloet veel voor de Hervormde Gemeente van Stad aan ‘t Haringvliet. Vanaf 1994 bekleedt hij de functie van diaken. Daarnaast was hij van 2001 tot 2012 ouderling kerk rentmeester. Hij begeleidde toen onder andere de vernieuwing van het dak van de monumentale dorpskerk. Ook verrichtte hij veel taken als ouderling in de periode van 2013 tot eind 2020.

Henk de Munck uit Dirksland – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Bij de Hervormde Gemeente van Middelharnis vervulde de heer De Munck diverse functies in de jaren van 1978 tot 2021. Hij was notabel en maakte deelt uit van de kerkenraad, catechese, jeugdwerk en zondagschool. Daarnaast was hij bestuurslid bij de Groen van Prinstererschool in Middelharnis. Dat deed hij van 1988 tot 2002. Tegenwoordig is de heer De Munck sinds 2013 penningmeester bij Stichting Vrienden van Sjaloomzorg. En sinds 2017 is hij vrijwilliger bij Kringloopwinkel Woord en Daad in Middelharnis.

Adri Robijn uit Sommelsdijk – Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Robijn vervulde twee termijnen de functievan  diaken bij de Hervormde Gemeente in Sommelsdijk. Dat deed hij van 1985 tot 1996 en van 2002 tot 2010. Hij maakte van 1996 en 2002 ook onderdeel uit van het college van notabelen. Namens de kerkelijke gemeente is hij sinds 2008 betrokken bij projectondersteuning medemens in Oekraïne. Daar zet hij zich in voor financiële ondersteuning en jaarlijkse bezoeken. Ook in eigen regio zorgt hij voor de financiële administratie en voor het vervoer bij ziekenhuisbezoeken.

Daarnaast betekende de heer Robijn veel als bestuurslid bij Stichting Hervormd Diaconale Gezondheidszorg Goeree-Overflakkee in de periode van 1985 tot 2004. Ook maakte hij zich zeer verdienstelijk als lid Raad van Toezicht bij CuraMare. Dat deed hij van 2004 tot 2008. Sinds 2010 is de heer Robijn voorzitter Raad van Toezicht en penningmeester Voorzieningenfonds bij Stichting Palliatieve Zorg Calando. Bij Stichting Hulp Oost Europa vervult hij de functie van penningmeester sinds 2019. Daar is hij ook een eerste aanspreekpunt bij voorbereidende en uitvoerende activiteiten van commissies.

Maria Timmer-Blok uit Nieuwe-Tonge – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Vanaf 1992 is mevrouw Timmer coördinator collectanten Nieuwe-Tonge voor het Longfonds. Ook is zij wijkhoofd en collectant voor KWF Kankerbestrijding afdeling Nieuwe-Tonge. Tevens collecteerde en coördineerde zij collecten voor Roparun Goeree-Overflakkee in de jaren 2012 tot 2018. Sinds 1968 is zij betrokken bij Gymnastiekvereniging SSS Nieuwe-Tonge, als lid, bestuurslid en docent. 40 jaar lang was zij penningmeester en nu is zij algemeen bestuurslid.

Ook was mevrouw Timmer van 2000 tot 2008 penningmeester en vrijwilliger bij Schakelunit. Sinds 2003 is zij vrijwilliger maaltijdbezorger Tafeltje Dekje bij CuraMare-locatie Bestenwaerd in Dirksland. In de periode van 2006 tot 2016 vervulde zij de functies van penningmeester en vrijwilliger bij Unie Van Vrijwilligers Goeree-Overflakkee en organisator Wandelmars Nieuwe-Tonge i.s.m. de wijkgroep. Vanaf 2008 zet zij zich in als penningmeester bij Bowlingclub “De Plussers” in Middelharnis. Daarnaast was zij van 2009 tot 2013 vrijwilliger bij Stichting Palliatieve Zorg Hospice Calando. Bij Gemengde Zangvereniging Apollo Nieuwe-Tonge bekleedt zij sinds 2017 de functies van secretaris en algemeen bestuurslid.

Janna Wolfert uit Goedereede – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Van 1979 tot 1990 was mevrouw Wolfert vrijwilliger bij Hervormde Gemeente Goedereede. Daar werkte zij mee aan de muzikale ontwikkeling en werkgroep Verenigingsraad. Van 1981 tot 2005 stond zij als dirigent voor het Goerees Kinderkoor. Sinds 2016 is zij collectant voor de Hervormde Gemeente van Goedereede. Daarnaast vervult zij sinds 1980 ondersteunende en verzorgende taken van mantelzorg. Mevrouw Wolfert ontwikkelde zich in haar dagelijkse functie bij Vereniging tot Stichting en instandhouding Christelijk Onderwijs, en later Stichting Kindwijs, tot deskundig specialist zorg en coach van kinderen en collega’s.

Kitty Zuidijk-van der Vliet uit Den Bommel – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Zuidijk zette zich diverse perioden bij meerdere scholen in Den Bommel als hulpmoeder. Van 1981 tot 1986 was dat bij Peuterspeelzaal De Rakkertjes, van 1985 tot 1999 bij basisschool Prins Maurits, later Ollie B. Bommel en van 1997 tot 1999 bij Kleuterschool Bommelijntje. Daarnaast was zij van 1981 tot 1999 redactielid van schoolkrant Bommelbode. Ook is zij betrokken bij de creatieve activiteiten voor jong en oud van Samen Werken Organiseren in Den Bommel. Daar bekleedt zij sinds 1991 de functie van voorzitter.

Huib Wolfert uit Den Bommel – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Wolfert is een boegbeeld voor Voetbal Vereniging Den Bommel. Sinds 1987 vervulde hij veel functies voor de voetbalvereniging. Zowel voor de jeugd als de senioren zet de heer Wolfert zich met veel enthousiasme in. De vervulde functies zijn bestuurslid, wedstrijdsecretaris voor jeugd en senioren, jeugdleider en -coördinator, scheidsrechtercoördinator, secretaris jeugd, coördinator commissie onderhoud gebouwen en terreinen, consul van velden, organisator bedrijvensponsortoernooi, organisator acties ten behoeve van de jeugd. Momenteel vervult hij nog de taken van verenigingsscheidsrechter en assistent scheidsrechter bij het eerste elftal.

Collage Lintjesregen G-O 2022

Cookieinstellingen