Hulp voor jongeren met Eerder is Beter

Foto: Sam Fish

De gemeente Goeree-Overflakkee, MIND en Parnassia Groep starten op 22 mei 2018 de campagne Eerder is Beter.

De campagne is gericht op jongeren die ‘buitengewone ervaringen’ hebben. Door deze ervaringen bespreekbaar te maken kan veel leed en een verstoord leven worden voorkomen.

Inzet op preventie
75% van de psychische stoornissen start voor het 24ste levensjaar. “We zetten daarom in op preventie van psychische problemen, in plaats van interventie,” vertelt Josette van Loon, beleidsadviseur bij de gemeente Goeree-Overflakkee. Wethouder Gerrit de Jong voegt toe: “We streven ernaar om jongeren te bereiken voordat klachten zich voor het eerst openbaren. In deze fase is internet het middel dat jongeren raadplegen in hun zoektocht naar antwoorden. Parnassia Groep en MIND zetten met deze campagne op Goeree-Overflakkee de eerste  stap.”

Uniek in Nederland
De aanpak van deze campagne is uniek in Nederland. Jongeren op Goeree-Overflakkee hebben toegang tot een online platform (MINDyoung.nl) waar ze meer informatie kunnen vinden over de ervaringen en daar vervolgens ook daadwerkelijk iets mee kunnen doen.

Digitale uitingen
Op www.mindyoung.nl staat informatie die jongeren helpt om buitengewone ervaringen (zoals het horen van stemmen, plotseling opkomende gedachten en hallucinaties) te duiden. De informatie legt uit, stelt gerust, normaliseert en biedt zo nodig hulp. Zo wordt voorkomen dat de buitengewone ervaringen het leven van de jongere gaan overheersen. Jongeren die verder willen praten kunnen anoniem contact zoeken via www.mindkorrelatie.nl. Indien de deskundigen van MIND Korrelatie het nodig achten raden ze de jongere aan contact op te nemen met zijn of haar huisarts.

LEES OOK: Het coalitieakkoord is ondertekend. Wat betekent dit voor jou?

Onderzoek Parnassia Groep en MIND
Onderzoek van deskundigen David van den Berg en Mark van der Gaag van Parnassia Groep leert dat jongeren deze buitengewone ervaringen vaak niet delen met hun ouders of vrienden. “Googelend op internet zoeken jongeren naar een verklaring van wat zij ervaren. Met de campagne Eerder is Beter willen we jongeren die zich zorgen maken over hun buitengewone ervaringen online ‘op hun zolderkamer’ treffen.” Google AdWords en advertenties op sociale media verleiden om te gaan kijken op www.mindyoung.nl. MIND wil op deze manier psychische problemen voorkomen.

Meer informatie
Voor meer informatie over de campagne kunt u contact opnemen met Eddo Velders, via e-mail: [email protected] of telefonisch via 06-10 53 66 54.

Reacties