Het coalitieakkoord is ondertekend

Foto: Sam Fish

Op donderdagavond 17 mei is in bestuurscentrum Het Rondeel in Middelharnis het nieuwe coalitieakkoord ondertekend door de nieuwgevormde coalitie, bestaande uit VKGO, SGP, CDA en VVD.

Door Sam Fish

Het nieuwe akkoord is samengesteld door de vier partijen, maar ze hebben ook zeker geluisterd naar de anderen. “We hebben iedere partij gevraagd wat er bij hun heel erg speelt en er zijn er een paar die imput hebben geleverd. Dat hebben we zeker meegenomen in dit document,” laat SGP-fractievoorzitter Kees van Dam weten. “Ook de vijf wethouders en burgemeester Ada Grootenboer hebben laten weten wat zij belangrijk vinden. Wij vinden het namelijk belangrijk om er te zijn voor de burger.”

“We hebben ook van verschillende kanten gehoord dat het voor hun gevoel langer leek te duren voordat het tot een akkoord kwam, ik kan u zeggen dat dat ook zo is,” zegt Van Dam. “Dat is niet omdat we het overal over oneens waren. Wij hebben gewoon de tijd genomen om allereerst elkaar te leren kennen en daarna om tot een goed coalitieakkoord te komen waar alle vier de partijen achter staan.”

Het akkoord
En dat is gelukt. Het akkoord draagt de titel Goeree-Overflakkee, een eiland waar je energie van krijgt! en werd donderdagavond gepresenteerd aan de lokale pers onder toeziend oog van familie en andere raadsleden. Het document bestaat uit twee delen. In het eerste deel worden de vier thema’s, leefbaarheid, Aandacht voor jong en oud, Versterken van de economie en Burger, bestuur en financiën kort toegelicht en in het tweede deel wordt er dieper ingegaan op de standpunten die de vier partijen innemen.

De nieuwe coalitie gaat onder andere zorgen voor een vergoeding voor de gedupeerden van de windmolenparken in Nieuwe- en Oude-Tonge in de vorm van zonneparken waarvan de opbrengst naar verenigingsgebouwen gaat. Daarnaast willen ze overlast bij uitgaansgelegenheden aanpakken door de sluitingstijden op elkaar aan te passen. “Nee, de kroegen hoeven zeker niet eerder dicht, maar misschien dat ze gespreid kunnen sluiten in plaats van alles in één keer,” laat Johan de Vos van VKGO weten.

LEES OOK: Havendag 2018 gaat toch nog door!

De partijen hebben vastgelegd dat ze buurtpreventieteams willen optimaliseren en zo mogelijk uitbreiden door het burgerinitiatief te blijven promoten en stimuleren. De zondagsrust blijft, maar over het aanpassen van de maandag-uren kunnen ze niets zeggen. “Dat is aan de winkeliers, daar hebben wij in principe niets over te zeggen, maar het zou wel klantvriendelijker zijn als alle winkels één lijn trekken,” werd daarover gezegd. En tot slot blijft de wekelijkse markt gewoon in de Voorstraat van Sommelsdijk. “Als het aan ons ligt blijft het in de Voorstraat, dat heeft historische waarde. Pas als de marktondernemers aangeven dat ze toe zijn aan verandering dan kan er gepraat worden over mogelijke aanpassingen. Tot die tijd blijft het gewoon zoals het nu is,” aldus Johan de Vos.

Het gehele akkoord is te vinden op de website van de gemeente.

Reacties

Cookieinstellingen