Op een veilig, liefdevol en gezond 2018

Foto: Sam Fish

Op dinsdagavond 9 januari vond in de Dorpstienden van Ouddorp de nieuwjaarsreceptie van de gemeente plaat. Wethouders, raadsleden, verenigingen, hulpverleners en andere genodigden kwamen bijeen om elkaar het beste te wensen voor het nieuwe jaar. En natuurlijk ook voor de speech van burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman.

Ze begint met het welkom heten van alle aanwezigen en in het bijzonder de mensen die pas in 2017 op het eiland zijn komen wonen. Daarna merkt de burgemeester op dat dit jaar begon met een bijzondere dag. “Op 1 januari bestaat de gemeente Goeree-Overflakkee vijf jaar. Ik zie dat er de afgelopen jaren veel gebeurd is. Het eiland is duurzamer geworden en er is sprake van groei, zowel in inwonersaantal als op economisch gebied,” zegt burgemeester Grootenboer. “De ontwikkeling is gaande op Goeree-Overflakkee en vanaf de start van de nieuwe gemeente is er een enorme energie losgekomen in onze samenleving. En naast het feit dat natuurlijk ook wij meeliften op landelijke trends, denk ik dat er op GO sprake is van uitzonderlijk goede wisselwerking. Inwoners, ondernemers, onderwijs en overheid hebben elkaar steeds vaker opgezocht en het beste in elkaar naar boven gehaald.”

Verdraagzaamheid
“Soms, en gelukkig niet al te vaak, zie ik dat op ons eiland een gebrek aan verdraagzaamheid de kop op steekt. Dat mensen graag hun visie of hun wil opleggen aan anderen. Zoals een inwoner die het feestje van zijn buurman niet kan hebben, of een ondernemer die een collega zijn omzet niet gunt, of dat het gejoel van spelende kinderen niet langer verdragen wordt. Of dat bij het eerste geluid van een evenement een klacht wordt ingediend omdat we denken dat iemand zich niet aan de regels houdt. Soms horen we zelfs van een hulpverlener die agressief wordt benaderd omdat ‘even wachten’ blijkbaar geen optie meer is. Dat vind ik zorgelijk,” zegt burgemeester Grootenboer-Dubbelman. “Zorgelijk, omdat de samenleving daardoor verhardt. Treurenswaardig, omdat we alleen maar in goede harmonie samen kunnen leven op dit eiland als we elkaar de ruimte geven. Niet alleen figuurlijk, maar soms ook letterlijk. Het lijkt er soms op dat we niet meer zo makkelijk ons geduld kunnen bewaren. Dat we niet meer onze schouders kunnen ophalen en denken ‘morgen is het wel weer over’. Mijn wens voor 2018 is een toenemende verdraagzaamheid op Goeree-Overflakkee. En laten we daar samen aan werken.”

LEES OOK: Goede start 2018 voor straat in Oude-Tonge

“Ook wij ervaren dat praten vaak meer oplevert dan een rechtszaak. En ik begrijp goed dat het lang niet altijd werkt, maar ik vraag u om, nog meer dan we al deden, samen op te trekken, samen met uw buren, dorpsgenoten, collega’s en met de partnerorganisaties. Velen van u hebben dat principe overigens al lang omarmd en dat maakt me blij,” laat Grootenboer weten.

Complimenten
Zoals elk jaar had de burgemeester ook wat complimenten weg te geven. “Ik benut graag de nieuwjaarstoespraak om een aantal mensen te bedanken voor hun inzet in het afgelopen jaar. Ik loop daarbij natuurlijk het risico anderen te vergeten, maar ik waag het er toch op,” begint ze. “Grote waardering heb ik voor onze hulpdiensten. Politiemensen, brandweerlieden, ambulancemedewerkers staan soms met gevaar voor eigen leven paraat voor onze veiligheid en ons welzijn. En vooral ook om die reden is agressie jegens hen onacceptabel en verwerpelijk.”

Maar niet alleen de hulpverleners werden bedankt. “Een woord van dank is ook op zijn plaats voor de meer dan 200 mensen die geheel vrijwillig een aandeel leveren in de buurtpreventieteams. Als ogen en oren van onze hulpdiensten leveren zij een aantoonbare bijdrage aan onze veiligheid,” gaat ze verder. “Grote waardering ook voor de mantelzorgers die zich belangeloos inzetten voor hun naasten.”

Ook de dorpsraden werden genoemd. “Dankzij hen krijgt onze gemeente een goed beeld van wat speelt op het eiland. De mensen van de dorpsraden staan midden in de samenleving van hun dorp of stadje en weten wat daar van belang is. Zij vormen ook een mooie afspiegeling van de diversiteit die wij kennen op het eiland.”

LEES OOK: Deze week in het Diekhuus

“Zonder de aandacht van de groepen mensen die ik net noemde, elk in hun eigen aandachtsgebied, zou onze samenleving ontsporen, daar ben ik van overtuigd. Ik heb daarom enorm veel waardering voor hun inzet en ik wil hen, mede namens het gemeentebestuur, daarvoor heel hartelijk danken,” sluit ze haar complimenten af.

Verkiezingen
De burgemeester doet in haar toespraak een oproep voor de aankomende verkiezingen. “Ook  wordt in 2018 het hoogtepunt van de democratie gevierd. Op 21 maart vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Een spannende tijd voor zowel de gemeente als de politiek,” vertelt ze. “Omdat deze onmiskenbaar zullen leiden tot wisselingen in het lokaal bestuur. Het doel is een volksvertegenwoordiging te krijgen die de meningen en standpunten van de inwoners representeert. Daarom doe ik een oproep aan alle inwoners en in het bijzonder de kiesgerechtigde jongeren, om gebruik te maken van dit waardevolle recht. Democratie is een kostbaar voorrecht waarvan ik hoop dat we allemaal gebruik zullen maken.”

“Dames en heren, ik sluit af door u allen een veilig, liefdevol en gezond 2018 toe te wensen. Dat dit een jaar mag zijn waarin we naar elkaar met liefde omzien. Want media worden misschien steeds socialer, maar de mensen helaas niet altijd. We zijn doorlopend met elkaar verbonden, maar hebben steeds minder contact. We appen, vloggen en snappen veel, maar we zeggen steeds minder. We liken veel en vaak, maar vinden we alles nog wel echt leuk? Laat 2018 het jaar zijn waarin we weer met elkaar een goed gesprek aangaan waardoor de verdraagzaamheid toeneemt. Laten we ook op dat gebied een voorbeeld zijn. Niet langer zwijgen, maar spreken is goud. Samen kunnen we de wereld niet veranderen, maar Goeree-Overflakkee wel.”

Reacties