Begroting voor 2018 vastgesteld

Foto: Sam Fish

Donderdagavond 9 november is de begroting voor 2018 door de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee vastgesteld.

Het college van burgemeester en wethouders heeft, door middel van keuzes, een structureel sluitende begroting gemaakt.

Begroting 2018
In de begroting staan de inkomsten en uitgaven van de gemeente. De begroting is opgebouwd uit vier programma’s (leefbaarheid, aandacht voor jong en oud, versterking van de economie en burger, bestuur en financiën) en uitgewerkt in thema’s. Per thema ligt vast wat de belangrijkste doelstellingen zijn die in het begrotingsjaar gerealiseerd moeten worden. Daarnaast is bepaald hoeveel geld dat thema mag kosten. In deze begroting is zoveel als mogelijk rekening gehouden met de door de gemeenteraad meegegeven kaders en met de wensen van de gemeenteraad voor nieuw beleid. Enkele voorbeelden van de in de begroting opgenomen speerpunten zijn:

– Financiële ruimte voor nieuw beleid
– Uitvoering VCP Ouddorp II
– Wegenbeheerplan 2018-2022
– Uitvoering Speelnota
– Ondersteuning netwerkopbouw Paulina.nl
– Taalondersteuning anderstaligen
– Hogere bijdrage restauratie molens
– Promotieplan gemeentelijke bedrijfskavels
– Programma Smart Water
– Nieuwbouw Edudelta
– Actualisatie Meerjaren Onderhoudsplan gebouwen

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van wat de gemeente Goeree-Overflakkee als doelstellingen voor 2018 heeft vastgelegd en waarvan inwoners in het komende jaar resultaat kunnen zien.

LEES OOK: Er worden weer vrijwilligersprijzen uitgereikt! Wie nomineer jij?

Financieel evenwicht
Net als vorig jaar is de gemeentelijke begroting financieel in evenwicht. Met het bereiken van dit evenwicht valt de gemeente onder de aller lichtste vorm van financieel toezicht door de provincie Zuid-Holland. Dit betekent bijvoorbeeld dat de gemeente aan de provincie vooraf geen toestemming hoeft te vragen voor het doen van nieuwe uitgaven, zoals investeringen.

Meer informatie
De volledige begroting kunt u nalezen op de gemeentelijke website (www.goeree-overflakkee.nl). U kunt ook de raadsvergadering terugluisteren via http://goeree-overflakkee.notubiz.nl/. De begrotingsapp van de gemeente is voorlopig niet beschikbaar. De verwachting is dat in 2018 een nieuwe app is ontwikkeld die op nog toegankelijkere wijze de ins en outs van het gemeentelijk beleid en de financiën toont.

Reacties