Benut het platteland!

Foto: P10

P10 doet aanbod aan nieuwe regering: zet het platteland in bij het oplossen van de opgaven op het gebied van klimaatverandering, duurzame energie en circulaire economie.

Het samenwerkingsverband van grote plattelandsgemeenten verenigd in de P10, roept het nieuwe kabinet in haar pamflet ‘Ruimte voor oplossingen – het inzetbare platteland’ op om het platteland beter te benutten. P10 voorzitter Ellen van Selm (burgemeester Gemeente Opsterland) presenteerde het pamflet vandaag in Eindhoven.

Kansen voor samenwerking tussen platteland en stad
Van Selm: ‘Wij als plattelandsgemeenten zien kansen in de samenwerking tussen het platteland en de stedelijk gebieden. Want daar waar in de stedelijke gebieden de ruimte beperkt is, hebben we op het platteland voldoende ruimte. Ook de veranderingen in het klimaat en de wens om meer duurzame energie in te zetten, vragen om ruimte. Op het platteland is -met goede investeringen- alle ruimte voor oplossingen, innovatie en zeker ook voor uitvoering.’ De oplossingen van de P10 staan gebundeld in het pamflet dat van Selm aan wil bieden aan het nieuwe kabinet.

LEES OOK: Landelijke JMK prijs voor Sanne’s Sieraden in Ouddorp

Investeer in de tuin van de stedelijke gebieden
Het platteland biedt ruimte om met de effecten van klimaatverandering om te gaan; door bijvoorbeeld overtollig zoet water en koolstofdioxide op te slaan. Het kan benut worden als tuin voor de stad; om te spelen, van te eten en om in te ontspannen. Maar datzelfde platteland moet dan ook aantrekkelijk blijven om te werken, wonen en recreëren. Daar zijn een integraal beleid en stevige investeringen voor nodig; voor goede (internet) verbinding, bereikbaarheid en veiligheid. Zo blijft het platteland vitaal en aantrekkelijk om te benutten.

Ambities energietransitie en circulaire economie waarmaken
Om de Europese-, landelijke en provinciale ambities op het gebied van temperatuurstijging, de uitstoot van broeikasgas, energiebesparingen en de inzet van hernieuwbare energie waar te maken, is het platteland onmisbaar. De enige mogelijkheid om die ambities waar te maken, is over te stappen van fossiele brandstoffen naar volledig duurzame energiebronnen. Ook hier heeft het platteland ruimte voor oplossingen; met daken, biomassa en grond is er plek voor diverse vormen van duurzame opwekking van energie.

LEES OOK: Plannen Omloop 2017 gepresenteerd

P10 heeft ervaring en goede voorbeelden
Goede voorbeelden van P10 initiatieven zijn de projecten ‘Wijnjewoude Energie Neutraal’, ‘Windpark Wieringermeer’ en ‘Solarpark De Kwekerij’. Bovendien wordt in veel P10 gemeenten al ingezet op hergebruik, reparatie en recycling en het terugwinnen van energie uit reststoffen. Een mooi voorbeeld is het initiatief van Circulair Friesland. De P10 gemeenten hebben een belangrijke agrarische functie die een grote bijdrage kan leveren aan het omschakelen naar een circulaire economie.

 

 

Over het samenwerkingsverband P10
De P10 is een samenwerkingsverband waarin vijftien van de grootste plattelandsgemeenten van Nederland -met in totaal 500.000 inwoners en een oppervlakte dat ruim 10% van Nederland bestrijkt- kennis en energie bundelen bij het inzetten van hun fysieke ruimte voor oplossingen. Daarom maakt zij zich sterk voor een verbinding tussen platteland en stad.

De P10 schaart zich achter de voorstellen van de VNG, het IPO en de UVW, richting de kabinetsformatie 2017, evenals het initiatief NL Next Level voor het opzetten van een investeringsfonds.

Reacties