Statushouders ondertekenen participatieverklaring

Foto: Gemeente Goeree-Overflakkee

Op woensdagmiddag 7 december ondertekenden zestien statushouders,  afkomstig uit Irak, Syrië, Eritrea, Somalië en Ethiopië, de participatieverklaring.

De participatieverklaring wordt in 2017 een verplicht onderdeel van de inburgering. Dit betekent dat alle nieuwkomers als onderdeel van hun inburgeringsexamen eerst het traject rond de participatieverklaring moeten doorlopen bij de gemeente.

Welkom in Nederland!
Wethouder De Jong reikte de eerste certificaten uit. Op de participatieverklaring staat ‘Welkom in Nederland!’. De Jong: “Naast taal, werk en onderwijs is de participatieverklaring een eerste stap om de statushouder zich vertrouwd en thuis te laten voelen in de Goeree-Overflakkeese samenleving. Deze stap is gezet, nu is het aan jullie!”

LEES OOK: Eerste Kerstpraise in Ouddorp

Participatieverklaringstraject
Het participatieverklaringstraject bestaat uit een inleiding in de Nederlandse kernwaarden (in de vorm van workshops) en de ondertekening van de participatieverklaring op het gemeentehuis. Via dit traject laat de gemeente Goeree-Overflakkee nieuwkomers kennismaken met de rechten en plichten en de fundamentele waarden van de Nederlandse samenleving. Het traject wordt afgesloten met het ondertekenen van de participatieverklaring, waarmee de nieuwkomer verklaart van de waarden en spelregels van de Nederlandse samenleving kennis te hebben genomen en deze te respecteren.

Rechten en plichten
Vluchtelingen komen uit landen waar andere normen en waarden kunnen gelden dan wij in Nederland gewend zijn. Daarom is het belangrijk om helder te maken wat wel en wat niet gebruikelijk is in onze samenleving. De statushouders volgden daarom workshops over de basisprincipes van de Nederlandse samenleving. Ze hebben geleerd over de Nederlandse kernwaarden; vrijheid, gelijkheid, solidariteit, participatie en de Grondwet.

Feestelijke bijeenkomst
Voor deze eerste groep statushouders die de verklaring heeft getekend, is een bijeenkomst georganiseerd. Zij werden ontvangen op het gemeentehuis door wethouder De Jong, waarna de middag feestelijk werd afgesloten bij Stichting Vluchtelingenwerk in Sommelsdijk.

Reacties