Ollie B. Bommel krijgt hoogbezoek

Foto: OBS Ollie B Bommel

Vrijdag 25 november brachten de directeuren van alle SOPOGO scholen een bezoekje aan OBS Ollie b Bommel.

De school heeft de afgelopen tijd een nieuwe weg ingeslagen op het gebied van onderwijs. Het team van de Ollie B. wilde dit graag aan de overige scholen presenteren. Het team heeft de omslag gemaakt naar adaptief en gepersonaliseerd onderwijs. Gepersonaliseerd leren is een leerproces waarbij leerlingen op hun eigen wijze en in hun eigen tempo werken aan de leerdoelen. Per vak, leerinhoud of onderdeel wordt afhankelijk van de prestaties en voorkeuren van de leerling een op de leerling aangepast programma voor herhaling, verdieping en/of verrijking aangeboden. De leeromgeving moet hierbij de leerlingen uitdagen om zichzelf te ontplooien, te werken in het eigen tempo en is meer gericht op samenwerking met anderen.

LEES OOK: Laatste inschrijfdag ‘Heel GO bakt’!

Ook is de school gestart met het aanbieden van geïntegreerd zaakvakonderwijs in zogeheten Zaakvak Ateliers (groep 5 t/m 8). Eveneens werkt het team net als bij de basisvakken rekenen, taal etc. ook bij de zaakvakken niet meer vanuit de verschillende methodes maar vanuit doelen/ leerlijnen.  De projecten in de ateliers geven ruimte om variatie in opdrachten aan te brengen, om zodoende meer aan te sluiten bij meerdere intelligenties. Leerlingen leren op die manier belangstelling te hebben voor de wereld om hen heen, ze leren deze gemotiveerd te onderzoeken en daarin taken uitvoeren, waarbij ze gebruik maken van informatie, strategieën en vaardigheden en ze leren reflecteren op hun eigen handelen.

Het thema van het atelier wat momenteel centraal staat is Reizen en dat hebben de directeuren in de brede zin van het woord kunnen ervaren. Zo werden zij bij binnenkomst ontvangen door de beveiliging, werden er diverse mensen gefouilleerd en moesten ze hun paspoort tonen bij de douane. Na een mooie en indrukwekkende introductie van juf Nadja konden de directeuren de leerlingen aan het werk zien en op die manier een duidelijke indruk krijgen van het werken in ateliers.

Reacties

Cookieinstellingen