Omwonenden geïnformeerd over plaatsingsgebied Battenoert

Foto: Pixabay

Op maandag 14 november 2016 zijn omwonenden van het plaatsingsgebied Battenoert geïnformeerd over twee onderzochte alternatieve opstellingen voor de nieuw te plaatsen windturbines in het plaatsingsgebied.

De twee alternatieve opstellingen zijn aangedragen door inwoners uit Oude-Tonge. Op verzoek van de gemeente Goeree-Overflakkee zijn deze alternatieven onderzocht door de initiatiefnemers Deltawind en Eneco. De onderzoeksresultaten zijn tijdens de extra informatieavond gedeeld met de omwonenden.

Tijdens de avond was een aantal raadsleden aanwezig als toehoorder, om te peilen hoe de verschillende scenario’s door de omwonenden werden beleefd. De verkregen informatie kan hen helpen bij de komende besluitvorming over dit plaatsingsgebied. De aanwezige inwoners uit Oude-Tonge en Nieuwe-Tonge hebben tijdens de avond vooral hun zorgen geuit over de buitenste twee molens die aan beide zijden van het voorkeursmodel van de initiatiefnemers staan gepland.

LEES OOK: Winaars Rabobank Cultuurprijs bekendgemaakt

Voorkeursmodel
In juni 2016 hebben de initiatiefnemers een informatieavond georganiseerd, waarin zij uitleg gaven over de verschillende opstellingsvarianten en de effecten daarvan. Daarnaast hebben zij tijdens deze avond hun voorkeursmodel gepresenteerd: vijf windturbines in een tweede lijn achter de bestaande turbines aan de westzijde van de N59 (zijde Nieuwe-Tonge) en vier turbines aan de oostzijde van de N59 (zijde Oude-Tonge).

Alternatieve opstellingen
Ook de gemeente Goeree-Overflakkee heeft het afgelopen jaar diverse gesprekken gevoerd met omwonenden van het plaatsingsgebied. Naar aanleiding van deze gesprekken heeft de gemeente aan Eneco en Deltawind gevraagd om twee alternatieve opstellingen uit te werken en op die manier inzicht te krijgen in de effecten daarvan.

De twee varianten zijn:
1.Verkorten van de geplande lijnopstelling van vier windturbines langs Krammer/Volkerak door de turbines dichter op elkaar te plaatsen.

2.De turbines aan oostzijde N59 (zijde Oude-Tonge) te verplaatsen naar de westzijde van de N59 (zijde Nieuwe-Tonge) door het realiseren van een derde lijn.

Beide alternatieven zijn gepresenteerd tijdens de extra informatieavond op 14 november 2016. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat beide alternatieven op de onderwerpen ‘slagschaduw’, ‘geluid’ en productie slechter scoren dan het voorkeursmodel van de initiatiefnemers. Deltawind en Eneco hebben daarom afsluitend aan de informatieavond laten weten hun voorkeursmodel te handhaven voor de vergunningaanvraag bij de gemeente.

LEES OOK: Kinderen maken Oude-Tonge veiliger

Planning
De initiatiefnemers zijn van plan om medio december 2016 de vergunning bij de gemeente aan te vragen voor het realiseren van nieuwe windmolens op windpark Battenoert. Vervolgens neemt de gemeente de aanvraag in behandeling. Hierna volgt een periode van het ter inzage leggen van de stukken en organiseert de gemeente een informatieavond over het windpark Battenoert. Dit vindt naar verwachting in het voorjaar van 2017 plaats.

Reacties