Gedeputeerde Frank Rijkaart bezocht het eiland

Foto: PR Gemeente Goeree-Overflakkee

Op donderdag 9 november bezocht gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland Frank Rijkaart van de BBB het eiland.

Als gedeputeerde landbouw en visserij maakte hij kennis met vertegenwoordigers van de agrarische sector. Dat deed hij samen met wethouder Landbouw en Visserij Henk van Putten. Arjen Bevelander is lokale ondernemer en voorzitter LTO. Hij lichtte de landbouw van Goeree-Overflakkee toe.

De agrarische sector van Goeree-Overflakkee heeft een grote diversiteit aan ondernemingen. Glastuinbouw, groenteteelt, akkerbouw, tulpenteelt, veehouderij en pluimvee. Deze veelzijdigheid heeft te maken met de uitstekende ligging van het eiland, de grondkwaliteit en de beschikbaarheid van zoet water. De agrarische sector op Goeree-Overflakkee is koploper op het gebied van innovatie en duurzaamheid. Tijdens het gesprek met gedeputeerde Rijkaart werden kansen benoemd. Bijvoorbeeld om 100% zelfvoorzienend te zijn door het opwekken van stroom met zon en wind.

Behoefte aan een duidelijk toekomstperspectief

Ook deelden vertegenwoordigers van de agrarische sector hun zorgen. Zo kwam onder meer de huisvesting voor arbeidsmigranten aan de orde. Daarnaast spraken zij over de behoefte aan een duidelijk toekomstperspectief, in het licht van het Nationaal Programma Landelijk gebied. Dit programma gaat over de aanpak met betrekking stikstof, natuur, water en klimaat.

Op Goeree-Overflakkee wordt samen met de landbouwondernemers gewerkt aan het toekomstperspectief voor de landbouw. Dat wordt een lokaal plan om de opgaven op het gebied van water, biodiversiteit en klimaat het hoofd te kunnen bieden. Wethouder Henk van Putten noemde in zijn bijdrage de veerkracht die de ondernemers op Goeree-Overflakkee door de jaren heen lieten zien. De ruilverkaveling zorgde voor efficiëntie in de landbouw, percelen werden aaneengesloten en veel kreken en sloten gedempt. Enkele decennia verder noodzaakt het klimaat ons om sloten te creëren of te verbreden en de biodiversiteit te verhogen. In 1 generatie verandert het opnieuw maar ook daar zullen onze ondernemers het hoofd aan bieden.

Uitdagingen gezamenlijk oppakken

Na de presentaties bezocht gedeputeerde Rijkaart de familie Troost in Goedereede. Hij kreeg een rondleiding door de nieuwe stal van deze agrariërs. Ook werd gesproken over de gevolgen van het zogenaamde Natuurnetwerk Nederland (NNN). Dat is een netwerk van op elkaar aangesloten natuurgebieden in ons land. Wethouder Henk van Putten:

“Ontzettend fijn dat gedeputeerde Frank Rijkaart voor de tweede keer in korte tijd ons eiland heeft bezocht. Er was tijdens het werkbezoek ruimte om in gesprek te gaan,” zo vertelt wethouder Henk van Putten. “We hebben het bijvoorbeeld gehad over verduurzaming in de landbouw en de zorgen die leven in onze lokale gemeenschap.

Ook Rijkaard vond het een goed bezoek. “Het was erg interessant en waardevol om kennis te maken met de agrarische sector op Goeree-Overflakkee. Een mooie sector maar ook hier hoor ik flinke uitdagingen. Ik wil de familie Troost hartelijk danken voor hun gastvrijheid en openhartigheid. Laten we de uitdagingen gezamenlijk oppakken. Het gesprek is op gang en het is van belang het open gesprek te blijven voeren. Dit is belangrijk voor zowel het ondernemerschap als voor het agrarisch cultureel erfgoed.”

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen