Groter taboe rond de dood in Zuid-Holland

Foto: Afbeelding van carolynabooth via Pixabay

Zuid-Hollanders praten minder over hun eigen overlijden. Maar liefst 61 procent geeft aan hier niet over te praten.

Ook ligt het percentage dat vindt dat ‘omgaan met de dood’ onderdeel moet vormen van het onderwijs beduidend lager dan landelijk. Dat is namelijk 41 procent tegen 49 procent. Daarnaast is men in Zuid-Holland minder van mening dat er meer met kinderen over de dood gepraat moet worden. Slechts 48 procent is het hier mee eens, landelijk is dag 56 procent. Dat blijkt uit het grootschalig Nationaal Onderzoek naar de Dood.

“Praten over de dood kan spannend, confronterend of zelfs ongepast zijn. Soms weten we niet goed hoe het moet en doen we het dus liever niet,” zegt Martin Vijverberg. Hij is locatiemanager van DELA in Rotterdam. “Er zijn allerlei manieren om de dood bespreekbaar te maken.”

Voorkeuren

DELA heeft ook een lijstje met uitvaartvoorkeuren van de inwoners van Zuid-Holland. Het lijstje klinkt als volgt. In Zuid-Holland:

  • Geeft 67 procent aan dat men de wensen voor de afscheidsdienst niet heeft vastgelegd. Ook heeft 44 procent geen wensen over wat er met hun lichaam gebeurt na overlijden.
  • Worden in het geval deze wensen er wel zijn, deze mondeling gedeeld (73 procent).
  • Heeft 26 procent een testament.
  • Geeft 19 procent aan natuurbegraafplaatsen als afscheidslocatie te willen.
  • Geeft 69 procent aan niet geïnspireerd te willen worden door rituelen uit andere culturen voor de afscheidsdienst.

“We zien een groeiende belangstelling bij natuurbegraafplaatsen,” geeft Martin aan. “Steeds vaker hebben mensen de wens om begraven te worden middenin de vrije natuur. Zo komen meer en meer mensen een kijkje nemen bij DELA IJsselhof. Dat is onze natuurbegraafplaats in Gouda.”

Het onderzoek

Het Nationaal Onderzoek naar de Dood wordt in opdracht van DELA uitgevoerd door Markteffect. Het onderzoek wordt gehouden onder 2104 respondenten en bestaat uit een online-onderzoek met 33 vragen. Het doel is om inzicht te krijgen in de beleving, emoties en gedragingen van mensen in Nederland met betrekking tot de dood.

De resultaten bieden waardevolle inzichten en geven een beeld van hoe de samenleving omgaat met dit onderwerp. DELA wil het thema ‘dood’ bespreekbaar maken onder een groot publiek.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen