Inloopbijeenkomst herontwikkeling in Oude-Tonge

Foto: Sam Fish

Op woensdag 27 september organiseert de gemeente een inloopbijeenkomst in Oude-Tonge over de herontwikkeling van een deel van het dorp.

Het gaat om het gebied tussen de Capelleweg en de Mercuriuslaan in Oude-Tonge. Tijdens de bijeenkomst worden omwonenden en geïnteresseerden op de hoogte gebracht van de huidige stand van zaken. De gemeente laat de stedenbouwkundige opzet van het plan zien. Ook is er alle ruimte om vragen te stellen en te reageren op de plannen.

De bijeenkomst vindt plaats in de Grutterswei aan de Willemstraat 14 van 19.00 tot 21.00 uur. Er is ontvangst met koffie en thee. Vooraf aanmelden is wenselijk, dit kan via het aanmeldformulier op de website van de gemeente.

Achtergrondinformatie

Het plangebied bestaat uit twee voormalige bedrijfspercelen, een voormalig schoolgebouw en een stuk braakliggende grond. Het gebied is in eigendom bij vier verschillende partijen, waaronder de gemeente zelf. Alle partijen hebben de ambitie om het terrein te herstructureren naar woningbouw. Dit sluit goed aan bij de woningbouwopgave die de gemeente de komende jaren moet vervullen.

Het project omvat in totaal ongeveer 150 tot 175 woningen. Daarbij gaat het om koopwoningen in verschillende prijsklassen en sociale huurwoningen. Er is sprake van divers woningaanbod. Naast de geplande woningen is in het noordelijke deel van het plangebied rekening gehouden met de mogelijkheid een maatschappelijke en/of dienstverlenende functie te huisvesten.

Oude-Tonge is de laagstgelegen polder op Goeree-Overflakkee. Om wateroverlast ook in de toekomst te voorkomen, dient er in ieder plan voldoende oppervlaktewater aanwezig te zijn om hierop in te spelen. In het plan is daarom ook rekening gehouden met voldoende ruimte voor waterberging. Tenslotte zal er ook het nodige groen worden gerealiseerd.

Realisatie

Er zijn stappen nodig om te komen tot realisatie van het project. Eén van die stappen is de informatiebijeenkomst op woensdag 27 september. Vervolgens wordt de terinzagelegging van het plan voorbereid. Hier kan eind van dit jaar op gereageerd worden. De verwachting is dat dit in het laatste kwartaal van 2023 plaatsvindt voor een periode van 6 weken. In die periode kunnen dan eventuele zienswijzen worden ingediend.

De gemeente hoopt in het eerste kwartaal van 2024 de vaststelling van het bestemmingsplan te hebben afgerond.

afbeelding-gebied-tussen-capelleweg-en-mercuriuslaan

Cookieinstellingen