Gezamenlijk aan de slag!

Foto: Gemeente Goeree-Overflakkee

Van 20 tot en met 23 april organiseerde de gemeente Goeree-Overflakkee een unieke internationale masterclass over kern- en buurtgericht werken (communitybuilding).

Onder begeleiding van een Amerikaanse hoogleraar, een Ierse professional op het gebied van Nurture Development en ABCD en een Nederlandse adviseur op het gebied van bewonersinvloed zijn professionals op het gebied van kern- en buurtgericht van binnen en buiten de gemeentelijke organisatie samen met dorpsraden aan de slag gegaan om een gezamenlijke werkwijze te ontwikkelen voor Goeree-Overflakkee.

LEES OOK: Ring Ouddorp vaker autovrij

De maatschappij verandert snel en zorgt ervoor dat een gemeente op een andere manier naar haar dienstverlening moet kijken. Alleen dan kan een gemeente van toegevoegde waarde zijn en blijven voor de samenleving. Uitgangspunt hierbij is een vraaggerichte werkwijze, het stimuleren van netwerken en een integrale aanpak, waarbij de rol van inwoners en bedrijfsleven steeds prominenter wordt. Om goed in te kunnen spelen op deze veranderingen, is de gemeente Goeree-Overflakkee een intern ontwikkeltraject gestart. Hiervoor is binnen de gemeentelijke organisatie een academie opgericht, de GO-academie, die inzet op persoonlijke ontwikkeling van medewerkers en bewustwording van de veranderingen in de maatschappij. Deze GO-academie wordt volledig bemand door eigen medewerkers en biedt de gehele organisatie cursussen en trainingen.

De internationale masterclass over kern- en buurtgericht werken is de eerste training vanuit de GO-academie waarbij naast interne medewerkers ook externe professionals betrokken zijn. Dit met als doel om te komen tot een gezamenlijke werkwijze op het gebied van kern- en buurtgericht werken. “Het was een bijzondere Masterclass, waarbij we veel nieuwe inzichten hebben gekregen in de mogelijkheden rondom kern- en buurtgericht werken. Ik ben trots dat we dit unieke traject op Goeree-Overflakkee samen met externe professionals en dorpsraden hebben kunnen doorlopen. Na het horen van de vele positieve reacties van de deelnemers, heb ik hoge verwachtingen van een goed en gedragen beleid rondom kern- en buurtgericht werken op Goeree-Overflakkee”, aldus Daan Markwat, wethouder kern- en buurtgericht werken.

Seminar
De masterclass startte met een internationaal seminar over kern- en buurtgericht werken. Ruim tachtig geïnteresseerden waren aanwezig om de inspirerende verhalen van de Amerikaanse Jim Diers, de Ierse Russell Cormac, de Nederlandse Joop Hofman en de Flakkeese Daan Markwat te beluisteren. De rode draad door alle verhalen was de omslag van dienstverlenen naar faciliteren, waarbij de kracht van de inwoners centraal staat. Met behulp van concrete voorbeelden van burgerinitiatieven wereldwijd werden de aanwezigen enthousiast gemaakt en meegenomen in de mogelijkheden voor de dorpskernen op Goeree-Overflakkee. Het was een inspirerende ochtend, die een blijvende indruk heeft achtergelaten bij alle deelnemers.

LEES OOK: Ladies Fashion and Lifestyle evenement

Masterclass
Aansluitend zijn 34 professionals op het gebied van kern- en buurtgericht werken gedurende drie dagen actief aan de slag gegaan om te komen tot een gezamenlijke werkwijze voor Goeree-Overflakkee. Deze groep bestond uit zeventien professionals uit de gemeentelijke organisatie en zeventien externe professionals op het gebied van wonen, welzijn en zorg. De nadruk tijdens de masterclass lag op de interactie met de samenleving, waarbij de focus ligt op de waarden en de kracht van de inwoners en niet op de dilemma’s en problemen. Tijdens de masterclass is nagedacht over de aanwinsten die in onze kernen op Goeree-Overflakkee aanwezig zijn, hoe je ze kunt aanboren, hoe je de dromen en ideeën die inwoners hebben op tafel krijgt en welke rol en houding professionals van organisaties hebben om die dromen en ideeën te realiseren. Sleutelwoorden hierbij waren: kansen, burgerkracht, samenwerken, luisteren, faciliteren en ‘storytelling’.

Dorpsraden en buurt- en belangenverenigingen
Op zaterdag 23 april was een speciale dag voor de dorpsraden en buurt- en belangenverenigingen. Tijdens deze dag kregen zij een versnelde masterclass over communitybuilding. Met elkaar gingen zij in gesprek over de manier waarop zij kern- en buurtgericht werken op Goeree-Overflakkee graag voor zich zien en hoe dit vormgegeven kan worden. Afsluitend kregen zij praktische handvatten mee waar zij direct binnen hun eigen dorp mee aan de slag kunnen.

LEES OOK: DBGC kampioen derde klasse! 

Vervolg
Op donderdag 30 juni is er een terugkomdag voor de deelnemers van de masterclass. Tijdens deze dag introduceren zij een gezamenlijk beleidsperspectief waar zij tijdens de masterclass de bouwstenen voor hebben gemaakt.

Reacties

Cookieinstellingen