Inwoners geven mening over project Stad Aardgasvrij

Foto: PR Gemeente Goeree-Overflakkee

Op donderdagavond 7 juli kwamen bewoners en ondernemers van Stad aan ’t Haringvliet bijeen in het Trefpunt om te praten over Stad Aardgasvrij.

Ruim 50 mensen kwamen op de bijeenkomst af. Daar werden de tussentijdse uitkomsten van de digitale vragenlijst (spockler) besproken. Ook spaken ze over de laatste ontwikkelingen van Stad Aardgasvrij. Het projectteam organiseert regelmatig inwonersavonden om in gesprek te gaan over een aardgasvrij dorp.

De avond startte met een plenair deel. Projectleider Richard van As-Jacobsson beantwoordde vragen van inwoners. Hij vertelde ook over de laatste ontwikkelingen. Sander Hartwig vertelde vervolgens over het schouwen en een aanbod op maat. Daarna spraken de inwoners met elkaar over de de vragenlijst onder begeleiding van onderzoeker Mark Snijder. Deze digitale enquête is inmiddels door 75 mensen ingevuld.

Meningen

De afgelopen maanden is een Sprockler-onderzoek uitgevoerd onder inwoners van Stad aan ’t Haringvliet. Dit is een online vragenlijst om meningen van mensen te verzamelen, zichtbaar te maken én daarover met elkaar in gesprek te gaan. Tijdens de inwonersavond spraken inwoners met elkaar over de tussentijdse uitkomsten van het onderzoek. Die laten zien dat een meerderheid van de respondenten positief is over de overgang naar een aardgasvrij Nederland. Verder vinden zij betaalbaarheid heel belangrijk.

De meesten willen dat het dorp op korte termijn overstapt op duurzame energie. De meerderheid voelt zich redelijk gerust over de mogelijke overstap naar waterstof. Toch is er tegelijkertijd een flinke groep mensen die er bezorgd over is. Het grootste deel van de mensen die de Sprockler hebben ingevuld, vindt het belangrijk dat Stadtenaren kunnen meepraten en -beslissen over nieuwe vormen van duurzame energie.

Hoe meer inwoners van het dorp de vragenlijst invullen, hoe duidelijker wordt welke zorgen, ervaringen en meningen er over het project zijn. Daarom blijft de vragenlijst de komende tijd openstaan voor inwoners en ondernemers van Stad aan ‘t Haringvliet.

Uniek in Nederland

Als de inwoners van Stad ervoor kiezen om vanaf 2025 aardgasvrij te zijn en gezamenlijk over te stappen op waterstof, is Stad de eerste dorpskern die collectief verwarmd wordt met waterstofgas. Omdat het nieuw in Nederland is, moet er veel onderzocht worden. Het belang van de inwoners en ondernemers van het dorp staat hierbij bovenaan.

Ontwikkelingen Stad Aardgasvrij

De afgelopen tijd bleek dat de inwoners van Stad meer informatie willen over wat hen te wachten staat. Daarom besloot het projectteam meer tijd te nemen voor de draagvlakmeting. Alle woningen en gebouwen worden apart bekeken. Dit heet een schouw. Vervolgens wordt een aanbod op maat gemaakt. Zo weten inwoners en ondernemers precies wat de gevolgen zijn van een overstap naar waterstof. Als alle voorbereidingen klaar zijn, kunnen inwoners en ondernemers zich hiervoor aanmelden.

Ook wilden inwoners meer duidelijkheid over de kosten. Daarom is een vaste waterstofprijs vastgesteld. Dit kwam voor energieleverancier Eneco te vroeg. Zij hebben daarom besloten geen partner meer te zijn in dit project. Dit heeft geen gevolgen voor het project. Het projectteam gaat na de draagvlakmeting op zoek naar een nieuwe energieleverancier.

Cookieinstellingen