Raadsvergadering op donderdag 7 juli

Foto: PR Gemeente Goeree-Overflakkee

Op donderdag 7 juli is er weer een raadsvergadering van de gemeenteraad. Dit is de laatste vergadering voor het zomerreces.

De vergadering start om 19.30 uur en is live te volgen via de website van de gemeente. Belangstellenden zijn uiteraard ook van harte welkom om live aanwezig te zijn in het Rondeel. Kun je er niet bij zijn en ook niet live meekijken? Dan is de vergadering via dezelfde website ook terug te kijken.

De agenda van deze vergadering en de bijbehorende stukken zijn te vinden op de vergaderkalender.

Oordeelsvormende fase

Tijdens de oordeelsvormende fase staan er vier onderwerpen op de agenda. Er wordt gesproken over de volgende dingen:

 • Startnotitie begraafplaatsenbeleid
 • Meerjarenperspectief Grondbedrijf (MPG)
 • 2022 jaarstukken 2021
 • Kadernota 2023

Besluitvormende fase

Hierna is het tijd voor de besluitvormende fase. In dit onderdeel worden er wat klappen met de hamer gegevens. Het gaat om de volgende onderwerpen:

 • Eerste tussentijdse rapportage 2022
 • Beleidsbegroting 2023 DCMR
 • Jaarverslag 2021, eerste begrotingswijziging 2022 en begroting 2023 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR)
 • Begrotingswijziging 2022 SVHW en ontwerpbegroting 2023 SVHW
 • Nota Misbruik & Oneigenlijk gebruik 2022 (M&O)
 • Voordracht (her)benoeming leden Raad van Toezicht SOPOGO
 • Uitbreiding formatie griffie.

Al deze onderwerpen zijn ook digitaal terug te vinden op de pagina van de livestream. De vergadering start om 19.30 uur.

Cookieinstellingen