Utrechts bedrijf gaat locaties voor markt toetsen

Foto: Peter van Limbeek

Op 1 november was er in de Staver een informatiebijeenkomst over de weekmarkt van Middelharnis/Sommelsdijk. Hierna is besloten de locatie te laten toetsen door een onafhankelijk bedrijf. En de keuze daarvoor is nu gemaakt.

Tijdens de bijeenkomst werden een hoop ideeën en opmerkingen aangedragen over de verplaatsing van de markt. Deze zijn sinds dien geanalyseerd. Ook is concrete invulling gegeven aan een suggestie die tijdens de bijeenkomst door verschillende partijen is gedaan. Dat was om het doorlopen proces door een onafhankelijke partij te laten toetsen en onderzoeken.

Het college stemde eerder in met deze suggestie. Inmiddels is er een extern bureau gevonden die deze toets gaat doen. Dat is Necker van Naem uit Utrecht. Dit bureau is onder meer gespecialiseerd in onderzoek naar doelmatigheid en doeltreffendheid bij overheidsorganisaties.

Onderzoek en uitkomst

Het onderzoek wordt de komende weken uitgevoerd. De onderzoekers gaan alle documentatie bestuderen en gesprekken voeren. Ze kijken daarbij ook naar de verslaglegging van de informatiebijeenkomst. Ze doen een toets aan de hand van een aantal criteria. Veiligheid, draagvlak, sociale impact en marktbehoud staan hier voorop.

Het resultaat is een rapportage met bevindingen die uit de toets naar voren komen. Het college van B&W neemt de bevindingen mee in de uiteindelijke besluitvorming. Deze besluitvorming vindt waarschijnlijk plaats in het tweede kwartaal van dit jaar.

Cookieinstellingen