Buurtbemiddeling al 25 jaar succesvol op het eiland

Foto: Afbeelding van Ricarda Mölck via Pixabay

De maand september staat in het teken van het 25-jarig bestaan van Buurtbemiddeling. Volgens een inschatting van het CCV zouden in die tijd ruim 180.000 conflicten tussen buren gemeld zijn.

Het CCV is het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Volgens hen is het buurtbemiddelaars gelukt om in 7 van de 10 situaties te helpen. Samen met buren wordt dan gekeken naar een oplossing voor hun probleem.

Inmiddels bieden zo’n 300 gemeenten deze dienstverlening aan. En in totaal zorgen zo’n 3500 getrainde bemiddelaars ervoor dat buren samen een oplossing kunnen vinden. Met een beetje begeleiding zorgen de buren er dus samen voor dat ze eruit komen.

Woonoverlast

“Het is bekend dat woonoverlast veel invloed heeft op de leefbaarheid in wijken. Ook het persoonlijk woongenot hangt hiervan af,” vertelt Fica Djohani. Zij is van buurtbemiddelingsorganisatie Coloured Consultancy (CoCon). Sinds 1996 is ze betrokken bij de buurtbemiddeling en ze is onder meer actief op het eiland. “Door een conflict met je buren, zit je thuis niet meer lekker op de bank. Soms verziekt een burenruzie zelfs je dagelijks leven. Het kan zelfs je werk beïnvloeden.”

Al 25 jaar succesvol.

CoCon is één van de pioniers van de buurtbemiddeling. In 1996 kwam er een eerste Rotterdams buurtmodel, geïnspireerd door de Community Boards uit San Francisco. ‘Voor, door en van bewoners’ was de basis voor de uitbreiding en verdieping van de projecten Buurtbemiddeling en Jongerenbuurtbemiddeling.

“De kracht van deze voorziening ligt vooral in de inzet en toewijding van de getrainde bemiddelaars. Zij zetten zich vrijwillig in om buren te helpen samen tot een oplossing te komen,” gaat Fica verder. “Ik had in 1996 niet kunnen vermoeden dat CoCon 25 jaar later meer dan 2500 bemiddelaars getraind zou hebben. Of dat deze ‘goudklompjes in hun wijk’ in diverse gemeenten duizenden buren hebben geholpen.”

Verbetering van de leefbaarheid

De inzet van buurtbemiddeling verbetert de leefbaarheid van een buurt of wijk. “Veel Nederlanders ervaren dagelijks burenoverlast,” licht Djohani toe. “De ervaring leert dat hoe eerder Buurtbemiddeling wordt ingeschakeld, hoe groter de kans op een duurzame en toekomstgerichte oplossing door herstel van de communicatie tussen de betrokken buren.”

Dit is wat buurtbemiddeling kan doen voor een omgeving:

  • Vermindert de ervaren woonoverlast.
  • Verkleint de kans op escalatie tot strafbare feiten.
  • Vergroot het gevoel van veiligheid van inwoners.
  • Draagt bij aan de leefbaarheid in een straat, buurt of gemeente.
  • Heeft een positief effect op de gezondheid van mensen. Stress door een burenconflict vermindert bij het vinden van een oplossing.

Toename complexe zaken

De meeste burenruzies gaan om bewoners die om wat voor reden niet meer met elkaar praten. De laatste jaren neemt het aantal complexe zaken toe. Dat ziet de organisatie ook terug in de aard van de conflicten bij de bemiddelingsprojecten. Landelijk is gemiddeld een vijfde van de zaken tegenwoordig complex te noemen.

“Bij een complexe casus is er meestal sprake van een opeenstapeling van problemen,” legt Fica uit. “Denk aan psychische problematiek, schulden en taalverschillen. CoCon heeft een speciale training ontwikkeld voor bemiddelaars, gericht op het signaleren van en omgaan met complexe zaken.”

Buurtbemiddeling op Goeree-Overflakkee

Ook op Goeree-Overflakkee zijn buurtbemiddelaars actief. Ook hier helpen zij buurtbewoners bij het oplossen van problemen. Kun jij de vrijwilligers van de buurtbemiddeling wel gebruiken? Of wil je zelf eigenlijk wel buurtbemiddelaar worden? Kijk dan op de website van de gemeente voor meer informatie!