VVD iCafé over mobiliteit en bereikbaarheid

Archieffoto eerder iCafé van de VVD
Foto: PR VVD Goeree-Overflakkee

Op donderdag 23 september is er weer een iCafé van de VVD op Goeree-Overflakkee, Voorne en Hoeksche Waard. Deze editie gaat over mobiliteit.

Ook deze editie van het gezamenlijke iCafé zijn er weer gasten aanwezig. Zo is er allereerst gedeputeerde Frederik Zevenbergen. Ook André Schoon schuift aan, hij is de wethouder van Brielle. En Christel Mourik is aanwezig, zij is secretaris-algemeen directeur van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Zij zullen het onderwerp vanuit hun perspectief toelichten. Daarna is er ruimte voor vragen en discussie.

Strategische ligging

De Zuid-Hollandse eilanden liggen strategisch in de groene zuidrand van de provincie. Maar ook in de corridor Rotterdam-Antwerpen. De verkeersdrukte is de laatste jaren door woningbouw en economische groei toegenomen. Naar verwachting zal dit alleen maar verder toenemen. Bereikbaarheid, de doorstroomfunctie en veiligheid staan onder druk.

Tegelijkertijd staan er grootschalige meerjarige renovaties voor de deur. Denk aan de Haringvlietbrug en de Heinenoordtunnel. Deze werkzaamheden zetten de verkeersroutes verder onder druk. De vraag is dus: hoe houden we de eilanden bereikbaar? Niet alleen voor inwoners, maar ook voor de (lokale) ondernemers.

Gesprekken

André Schoon zal vanuit zijn perspectief stil staan op welke manier dit op de bestuurlijke agenda kan worden gezet. Christel Mourik licht toe in hoeverre openbaar vervoer kan bijdragen aan een verbeterde bereikbaarheid. En Frederik Zevenbergen zal toelichten welke prioriteit de bereikbaarheid van de eilanden heeft. Ook laat hij weten wat de provinciale visie is. En vertelt hij op welke manier de bestuurlijke agenda in Den Haag wordt beïnvloed.

Wil je meepraten over dit onderwerp? Wil je misschien een vraagstellen aan één van de gasten? Of wil je gewoon meeluisteren? Meld je dan aan via de website van de VVD.