Dirk Pijl na jaar ziekte terug als CDA-raadslid op GO

Foto: CDA Goeree-Overflakkee

CDA-raadslid Dirk Pijl uit Goedereede-Havenhoofd is na een jaar ziekte weer voldoende hersteld. En dus pakt hij zijn werkzaamheden als raadslid weer op.

Hij moest eerder zijn raadslidmaatschap neerleggen op advies van zijn arts. Zo kon hij in alle rust herstellen van de gevolgen van het coronavirus dat hem vorig jaar september trof. Zijn gezondheidssituatie is de laatste tijd flink verbeterd. Hij hoopt bij de eerstvolgende raadsvergadering zijn plaats weer in te nemen.

Dat hij een pas op de plaats moest doen viel hem zwaar. “Het is verdrietig, maar ik moest deze keuze voor mijn gezondheid maken,” gaf Pijl destijds aan.

Vragen over project Ouddorp-Bad

Direct na zijn terugkeer als raadslid heeft Dirk schriftelijke vragen ingediend aan het gemeentebestuur. Daarin stelde hij vragen over het nieuwe project in Ouddorp. Er zijn vergunningen aangevraagd om daar een hotel en 40 woningen te bouwen aan de Oude Nieuwlandseweg.

De Raad van State heeft in april 2020 een streep gezet door dit plan Ouddorp Bad-Oost. Het zou onvoldoende rekening hebben gehouden met de gevolgen van stikstof voor het nabijgelegen Nature 2000-gebied ‘Duinen Goeree & Kwade Hoek’.

Veranderingen

Het raadslid wil van het gemeentebestuur weten welke veranderingen er zijn doorgevoerd dat dit plan nu wel aan de stikstofeisen zou voldoen. Ook wil hij weten met welke reden de vergunningsaanvraag gesplitst is in vier aparte aanvragen.

Ook vraagt Pijl of het college van B&W deze nieuwe aanvragen volgens het ontwikkelkader verblijfsrecreatie beoordeelt. Dit kader is in 2019 met volle instemming van het CDA door de gemeenteraad vastgesteld. Het stelt duidelijk dat bijvoorbeeld op de Kop van Goeree geen nieuwe recreatieparken ontwikkeld mogen worden. Ook mogen er geen recreatiewoningen komen op agrarisch bestemde grond.