Hendrik Herweijer unaniem verkozen lijsttrekker SGP

Foto: SGP Goeree-Overflakkee

Onlangs is tijdens een ledenvergadering van de lokale afdeling van de SGP een nieuwe lijsttrekker gekozen. Het gaat om fractievoorzitter Hendrik Herweijer.

Het bestuur van de gemeentelijke afdeling had hiervoor een enkelvoudige voordracht gedaan. Herweijer is 33 jaar oud en al langere tijd actief voor de SGP. Hij mag de partij naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 gaan leiden.

De politiek in

In 2009 raakte Herweijer betrokken bij de lokale politiek. Hij werd toen gevraagd voor een plaats op de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. In maart 2010 mocht hij plaatsnemen in de gemeenteraad van Dirksland. Hij was met zijn 22 jaar toen het jongste SGP-raadslid van Nederland.

Na de herindeling is hij ruim twee jaar steunfractielid geweest. Halverwege 2015 werd hij opnieuw raadslid toen Daan Markwat werd aangesteld als wethouder. In 2019 beëindigde Kees van Dam zijn lidmaatschap van de gemeenteraad. Op dat moment nam Herweijer zijn plaats als fractievoorzitter over.

Werk

In het dagelijks leven werkt Hendrik als jurist bij de directie bestuursrechtspraak van de Raad van State. In die functie zorgt hij voor de juridisch-inhoudelijke ondersteuning van de staatsraden (rechters). Ook schrijft hij uitspraken in rechtszaken. “In mijn werk zit ik als het ware helemaal aan de achterkant van het besluitvormingsproces. Daar zie ik regelmatig ook hoe het juist niet moet,” zegt Herweijer. “Die kennis komt goed van pas bij het raadswerk, waar ik meer aan de voorkant van de besluitvorming zit.”

Nieuwe lijst

Inmiddels is de selectieadviescommissie van de SGP bezig met gesprekken met mogelijke kandidaten voor de nieuw te vormen lijst. Daarbij spelen veel aspecten een rol. Er wordt bijvoorbeeld goed gekeken naar continuïteit, maar ook naar vernieuwing. Een andere commissie is inmiddels begonnen met het opstellen van het verkiezingsprogramma.

“Een belangrijk speerpunt is wat mij betreft dat de gemeente betrouwbaar én benaderbaar moet zijn,” zegt hij. “Daarbij moet niet de waan van de dag leidend zijn. Besluiten moeten weloverwogen zijn, met oog voor alle betrokken belangen. En bij alles wat verandert, blijft het fundament hetzelfde: de Bijbel, Gods woord.”