Gemeente daagt eilandelijke kunstenaars uit!

Foto: PR Gemeente Goeree-Overflakkee

De gemeente plaatst op Facebook een oproep aan alle kunstenaars van het eiland. Het is een uitdaging voor een nieuw kunstwerk.

Door Sam Fish 

De oproep gaat over de oude haven van Stellendam, dat maakt onderdeel uit van de Erfgoedlijn op het eiland. Daarin worden eilandelijke cultuur-historische belevingswaarden in een streek-herkenbaar verhaal geaccentueerd, ontwikkeld en verbonden.

De oude haven van Stellendam was ooit erg bedrijving, maar nu verstild. Met het havenkanaal is het ook een binnenhaven geworden, afgesloten van de zee. Om de beleving van deze locatie te vergroten komt de gemeente nu met een heuse uitdaging aan alle eilandelijke kunstenaars. De dorpsraad, gemeente en provincie hebben de wens om een kunstwerk te plaatsen bij de oude haven.

Kunstwerk 

De wens is om het kunstwerk te inspireren op de geschiedenis van de omgeving waar het komt te staan. Het wordt geplaatst bij de zogenaamde kompasroos, de steiger, brug en het boothuisje. Een mooie plek waar vast wel wat inspiratie vandaan te halen is, toch?

“Wij dagen kunstenaars van Goeree-Overflakkee uit om hier een creatieve invulling aan te geven!” schrijft de gemeente op haar Facebookpagina. Daarbij verwijzen ze ook direct naar een PDF bestand met meer informatie over de actie en de precieze locatie. Hier is die PDF te bekijken: Uitdaging kunstenaars oude haven Stellendam.

Achtergrond oude haven  

Stellendam werd in 1782 gesticht in de Eendrachtspolder. In het verlengde van de Voorstraat wordt aan de andere kant van de dijk een haven aangelegd met een kade. Door latere inpolderingen komt de haven steeds verder van de zee te liggen. Zo ontstaat er een havenkanaal. Onder de Eendrachtsdijk door lopen twee doorlaten die het overtollige water van de Eendrachtspolder in de haven loost.

De haven en het dorp groeien in de negentiende eeuw gestaag. De haven wordt vanwege de strategische ligging een belangrijke visserijhaven langs de Nederlandse kust. De inwoners van het dorp gaat aan de slag met de garnalenvisserij. Rond 1930 was Stellendam voor 56 schepen de thuishaven. Het lag er vol met botters, kotters, hengsten, blazers en jachten.

Aanpak oude haven 

De havenkom van Stellendam wordt verbeterd. Dat kan door een bijdrage van de dorpsraad, de gemeente en de provincie in het kader van de Erfgoedlijn. De ruimtelijke kwaliteit van de inrichting wordt versterkt en de recreatieve waarde wordt vergroot. Dat gebeurt door de aanleg van picknickbanken, het opknappen van de brug en het aanpakken van het groen. De wens om er een passend kunstwerk te plaatsen pas er dan ook goed bij.

Aan de slag, kunstenaars!

Behalve het maken van een kunstwerk, gaat de kunstenaar ook een gastles verzorgen op de basisscholen in Stellendam. Dit hoort allemaal bij de opdracht. Maar er zitten ook andere voorwaarden aan vast waar de kunstenaar rekening mee moet houden bij het ontwerpen. Zo is er een budget van 15-duizend euro beschikbaar gesteld. Dat is voor het schetsontwerp, definitief ontwerp, personeelskosten, materiaal, uitvoering, plaatsing en eventuele onvoorziene kosten.

En dan nog deze randvoorwaarden:

 • Gerealiseerd wordt een vrijstaand kunstwerk aan de haven nabij de kompasroos, steiger, brug en het botenhuisje.
 • Het kunstwerk is conceptueel ingebed binnen de historische context. Het versterkt de zichtbaarheid en leefbaarheid van het erfgoed van Goeree-Overflakkee. En natuurlijk voor Stellendam in het bijzonder.
 • De hoogte van het kunstwerk is ongeveer mens-hoog. Dat is dus tussen de 1.70 en 2.00 meter.
 • Het materiaal is naar keuze van de uitvoerder. Gebruik van cortenstaal, hout en glas zijn niet toegestaan. Dit is in verband met esthetiek, bestendigheid en duurzaamheid.
 • Het kunstwerk wordt niet verlicht.
 • Het werk moet vandalisme-proof zijn.
 • Het kunstwerk is bestemd tegen harde wind en winterse neerslag.
 • De uitvoerder geeft 5 jaar garantie bij normaal gebruik. De buitendienst van de gemeente zorgt voor regulier beheer en onderhoud. Bij beschadiging binnen de eerste 5 jaar voorziet de uitvoerder in reparatie of vervanging. Schade door vandalisme en extreem weer vallen daar niet onder.
 • Het kunstwerk mag geen obstakel vormen voor doorgaand verkeer. Ook mag het geen gevaar vormen voor bezoekers.
 • De gemeente verzorgt de fundering, dit gebeurt in overleg met de uitvoerder.
 • Indien een vergunning nodig is, vraagt de gemeente deze aan in overleg met de uitvoerder. Hierbij is de uitvoerder verantwoordelijk voor het aanleveren van de benodigde tekeningen en beschrijvingen.

Tot slot wordt het kunstwerk geplaatst door de gemeente. Dit gebeurt in overleg met de kunstenaar, hierboven aangegeven als uitvoerder. En heel belangrijk: De kunstenaar moet woonachtig zijn op Goeree-Overflakkee. Kunstenaars hebben tot 31 december 2021 de tijd om het kunstwerk te realiseren.

Procedure  

Ben jij kunstenaar, woon je op Goeree-Overflakkee en lijkt dit je super leuk om te doen? Stuur dan een schetsontwerp, een korte motivatie, een prijsopgave en een portfolio naar Martijn Lambert. Hij is beleidsadviseur Erfgoed en Cultuur binnen de gemeente Goeree-Overflakkee. Dit mag allemaal naar het e-mailadres [email protected]

Kijk voor alle overige informatie in de PDF: Uitdaging kunstenaars oude haven Stellendam