Greenpoint start met bouw van waterstoftankstation

Foto: PR Gemeente Goeree-Overflakkee

Er is een eerste stap gezet voor het realiseren van een waterstoftankstation op het multifuel tankstation in Oude-Tonge.

Afgelopen week is de eerste opdracht voor de bouw van het waterstof afleverpunt ondertekend. Dat werd gedaan door Greenpoint Fuels dat bestaat uit Van Peperstraten en Van Kessel Olie. Rond oktober 2021 zal gestart worden met de bouw. Vanaf juni 2022 kan bij het Greenpoint tankstation net zo snel waterstof worden getankt als benzine.

Volledig uitstootvrij

Waterstof wordt gezien als belangrijk element om de bestaande energiemix te verduurzamen. Met deze waterstofproductiefaciliteit wordt groene waterstof opgewekt met wind- en zonne-energie. Dat wordt geproduceerd Goeree-Overflakkee en de naastgelegen Bewaarschuur van de Toekomst. Ook die schuur levert overigens overtollige zonne-energie en water.

Het geproduceerde waterstof is hierdoor volledig uitstootvrij.

Tubetrailers

Wereldwijd worden er steeds meer waterstoftankstations gebouwd. Daarom kan er vertrouwd worden op de bewezen technologie. In de tweede fase kunnen lokale tankstations vanaf Greenpoint tankstation bevoorraad worden met tubetrailers. Dit kan door de integratie van een waterstofhub.

Greenpoint heeft inmiddels vijf tankstations in Nederland. Deze hebben allemaal een vergunning om waterstofinstallaties te realiseren. Ook deze tankstations worden vanuit de waterstofhub in Oude-Tonge bevoorraad.

Bevoorrading Stad aan ’t Haringvliet

De groene waterstofproductie zal door het ontwerp uit te breiden zijn tot 5 megawatt. Dat heeft dan een potentiële productie van zo’n 15 miljoen kilo groene waterstof per jaar. Ter vergelijking: met de energie van 1 kilo waterstof kan een personenwagen zo’n 100 kilometer afleggen.

Stad aan ’t Haringvliet is hard bezig met het verduurzamen van het dorp. Inwoners en ondernemers staan daar voor de keuze van een collectieve oplossing met groene waterstof. Als ze instemmen, wordt de overstap gemaakt naar aardgasvrij verwarmen in 2025. Een deel van de woningen kan verward worden met de waterstof die geproduceerd is door het tankstation in Oude-Tonge.

Realisatie H2GO Project stap dichterbij

De realisatie van het waterstoftankstation in Oude-Tonge is de eerste stap in de realisatie van de projecten van het H2GO programma. Dit programma werkt op basis van een duidelijke uitrolstrategie. Deze geeft de richting om van het eiland een proeftuin voor groene waterstof te maken.

Goeree-Overflakkee produceert met haar windparken en zonneweides meer groene elektriciteit dan het zelf nodig heeft. Door hier groene waterstof van te maken, ontstaan er nieuwe mogelijkheden. Dit was ook de basisgedachte in 2017. Toen werd het H2GO programma ontwikkeld samen met de provincie en gemeente. Inmiddels hebben vele andere partners zich daar ook bij aangesloten. Deze proeftuin zal kennis en kunde opleveren voor Nederland, Europa en de hele wereld.