Proeftuin Van Pallandtpolder is officieel van start

Foto: PR Gemeente Goeree-Overflakkee

Er wordt sinds dit jaar hard gewerkt aan de realisatie van een proeftuin in de Van Pallandtpolder in Middelharnis. Nu is de proeftuin officieel geopend.

De proeftuin is opgezet door drie Agrarisch ondernemers. Huibert Groeneveld, Remco Wesdorp en Martijn Groenendijk werken zich een slag in de rondte. De proeftuin staat dan ook volledig in het teken van duurzaamheid en innovatie in de landbouwsector.

Op woensdag 9 juni was de officiële kick-off van dit vernieuwde project. Hierbij waren diverse vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven. Maar ook het onderwijs en de overheid waren erbij.

Website

De start van de proeftuin werd extra kracht bijgezet door de ludieke lancering van de nieuwe website. De initiatiefnemers knipten hiervoor met een tractor een lintdoor. Dit werd vastgehouden door wethouder Tea Both-Verhoeven en Carolien Kranse. Daarbij werd het adres van de website zichtbaar: www.proeftuinpallandt.nl.

“Ik nodig iedereen van harte uit een kijkje te nemen op onze website,” zegt Martijn Groenendijk trots. “Hier kun je de ontwikkeling van de proeftuin op de voet volgen. Wat we doen én hoe we het precies doen. Dat is belangrijk, want dit project is bedoeld om kennis te vergaren en delen.”

Uitdaging

De drie initiatiefnemers zijn gedreven om met de proeftuin aan de slag te gaan. En dat naast hun normale bedrijfsvoering. “De agrarische sector staat voor enorme uitdagingen. Ondernemers worden door wet- en regelgeving uitgedaagd en gedwongen hun bedrijfsvoering aan te passen. Duurzame innovatie is in onze visie de sleutel. Daar gaan we met de proeftuin dan ook concreet mee aan de slag,” aldus Groenendijk.

Proeftuin

De Van Pallandtpolder werd door de gemeente beschikbaar gesteld voor dit project. Ze staan volledig achter de initiatieven op het gebied van duurzame en innovatieve landbouw. “We hechten grote waarde aan een toekomstbestendige landbouwsector,” zegt wethouder Both-Verhoeven. “Ik vind het prachtig om te zien met hoeveel passie deze ondernemers in de afgelopen maanden aan de slag zijn gegaan met de proeftuin. Het project dient ook als inspiratie en voorbeeld voor landbouwbedrijven die willen omschakelen naar duurzame landbouw. Op deze manier kan er een belangrijke bijdrage geleverd worden aan het verbeteren van de wereld.”

Klankbordgroep

Op 9 juni kwam de klankbordgroep Proeftuin Van Pallandtpolder voor het eerst bij elkaar. Deze groep bestaat uit specialisten op het gebied van duurzame en innovatieve landbouw. Maar ook een financieel specialist en vertegenwoordiger van het onderwijs hebben zich aangesloten. De groep heeft als doel om met de proeftuin ondernemers te inspireren en een vraagbaak te zijn. Ook worden resultaten en leerervaringen actief gedeeld. Zo wordt de opgedane kennis van de proeftuin uitgerold binnen de agrarische sector. In deze klankbordgroep komt het bedrijfsleen, het onderwijs en de overheid samen.

Jacob Struik van TTW in Oude-Tonge is ook lid van de klankbordgroep. “Dit project geeft de mogelijkheid om een versnelling van de innovatie te realiseren,” zegt hij. “De gemeente biedt met dit project de kans om duurzaam te vernieuwen. Die kans pakken ze als ondernemers met beide handen aan.”

Maak het zelf mee

Als je nu langs de Van Pallandtpolder komt, zie je de gewassen en bloemen aan de rand van de akker volop groeien. “Nu wordt het écht zichtbaar waar we vanaf de winter hard aan hebben gewerkt,” laat Martijn Groenendijk weten. “We gebruikten de wintermaanden onder meer om het teeltplan verder uit te werken. Ook hebben we in die tijd de grond bewerkt en (natuurlijk) bemest. En we hebben de contacten met het onderwijs en de natuur versterkt.”

Met het onderwijs zijn concrete afspraken gemaakt, onder meer met de Beroepscampus. Na de zomer wordt de proeftuin actief toegepast in het lesprogramma op de campus.

Zelf kun je ook de innovaties van de proeftuin van dichtbij meemaken. De ondernemers laten de komende drie jaar graag zien waar zij mee bezig zijn. Dit doen ze door middel van evenementen en informatieborden bij de akkers met gewassen. De nieuwe website is hierbij een mooi hulpmiddel.