PvdA: ‘Mensen centraal’ bij inzameling oud papier

Foto: Gemeente Goeree-Overflakkee

Het College van B&W heeft aangegeven dat er bezuinigd moet gaan worden. De PvdA heeft op haar beurt gezegd dat er niet bezuinigd mag worden op mensen.

De partij sprak zich uit tijdens de raadsvergadering van 8 april. Ze hebben daar direct daad bij het woord gevoegd. De motie over het ophalen van het oud papier hebben ze actief ondersteund. Daarnaast hebben ze ook kritiek gegeven op het voorstel over de Oostelijke Randweg in Middelharnis.

Oud papier inzameling

Het college van B&W stelde voor om het ophalen van oud papier door verenigingen te beïndigen. Dit heeft grote impact op de financiën van de vereniging. In het verlengde daarvan hebben dus ook de leden en de samenleving daar last van. De Partij van de Arbeid vindt het dus geen goed plan, ondanks de voorgestelde compensatieregeling. Alle rede dus om de motie van het CDA te ondersteunen. Deze is dan ook door de gemeenteraad aangenomen. Het college is nu gevraagd om met een ander plan te komen.

Verkeerscirculatieplan

Het verkeerscirculatieplan (VCP) voor Middelharnis en Sommelsdijk kent een lange geschiedenis met veel scenario’s. De rode draad volgens de PvdA: geen enkel scenario verbetert de verkeerscirculatie. Het college stelde voor om een randwegstructuur te omarmen. Er zou nogmaals onderzoek gedaan moeten worden naar een Oostelijke Randweg met brug, of een tunnel bij het havenkanaal. Dit onderzoek kost 100.000 euro en is volgens de PvdA niet de weg die ingeslagen moet worden.

PvdA-raadslid Cees Grinwis had kritiek op de realiteitszin van het college. Er liggen twee recentelijke rapporten die aangeven dat een Oostelijke Randweg niets bijdraagt. Ook slaat volgens hem het college onvoldoende acht op de impact voor natuur en bewoners. “Verder is eerst een woonvisie nodig,” zegt Grinwis. “Waar gaan we woningen bouwen om alle kernen vitaal te houden. Nu lijkt het erop of er nog eens ruim 500 woningen ten noorden van Middelharnis moeten komen. En dat terwijl dit plan eerder in de ijskast is gezet, vanwege de verkeerscirculatie.”

Hier zijn de laatste dingen dus nog niet over gezegd.