‘De mens centraal’ bij gemeentelijk ombuigingstraject

Foto: Afbeelding van Bruno /Germany via Pixabay

Jaap Willem Eijkenduin is fractievoorzitter van de PvdA op Goeree-Overflakkee en hij wil eens grondig kijken naar de jaarlijkse bezuinigingen.

Eijkenduin heeft ‘de mens centraal’ als kader meegegeven aan het college bij het zoeken naar 2,5 miljoen euro bezuinigingen per jaar. Bij de raadsvergadering van 28 januari is het plan van aanpak voor het ombuigingstraject 2021-2024 door het college met de raad besproken.

De partij is kritisch en verbaasd dat de gemeente opnieuw 2,5 miljoen euro structureel moet bezuinigen. En dat na een eerdere bezuiniging van 13 miljoen in 2013. Volgens Eijkenduin ‘is de rek er ondertussen wel uit’.

Tekort in de begroting

Eind 2021 is de gemeenteraad geconfronteerd met een tekort op de begroting. “Het tekort was zelfs zodanig, dat de provincie niet van plan was een goedkeurende verklaring af te geven. Of de gemeenteraad maar even in de Eneco-pot wilde graaien,” zegt Jaap Willen. De zogenoemde Eneco-pot is een bedrag van bijna 50 miljoen door de verkoop van de aandelen van Eneco. “Met de rug tegen de muur heeft de raad daarmee ingestemd.

Eijkenduin concludeert dat de PvdA zelden zo’n pijnlijke situatie voor een wethouder Financiën heeft meegemaakt. “Er zijn colleges over minder gevallen,” zo stelt de PvdA.

Ombuigingstraject

De PvdA geeft het college voor het ombuigingstraject een helder kader mee. De partij stelt mensen centraal. De PvdA gaat dus niet bezuinigen op zaken die kwetsbare burgers treffen. Denk aan de Jeugdzorg, de thuiszorg, de bijstand, participatie, sport, cultuur en verenigingen. Ze geeft het college juist mee om het geld te zoeken in spullen. Zoals bakstenen, asfalt, minder juridische procedures en een efficiëntere bedrijfsvoering. Even geen nieuwbouw, ook geen nieuw gemeentehuis. Geen investeringen in het verkeerscirculatieplan Middelharnis-Sommelsdijk en dergelijke. En kijk naar inkomstenverhoging. De toeristenbelasting is landelijk gezien op Goeree-Overflakkee erg laag.

De PvdA ziet graag dat het college burgers betrekt bij het ombuigingstraject. De PvdA gaat dat zelf in ieder geval doen. De wethouder ziet mogelijkheden via een dialoogavond. Het college wil juni-juli 2021 haar ombuigingsvoorstel aan de raad presenteren.

Denk mee

Wil je de PvdA laten weten hoe je denkt over het gemeentelijk ombuigingstraject? Of heb je ideeën waar bezuinigingen kunnen plaats vinden, of inkomsten kunnen worden gevonden? Wil je dit allemaal met de partij delen? Dat kan!

Op 10 maart is er weer een online bijeenkomst, dit keer volledig in het teken van de bezuinigingen. Meld je hiervoor aan via de Facebookpagina van de PvdA.