Kleinschalige daklozenopvang in Middelharnis

Foto: Gemeente Goeree-Overflakkee

Goeree-Overflakkee krijgt een eigen opvang voor mensen die dak- en thuisloos zijn of op korte termijn dreigen dat te worden. Het gaat om een tussenvoorziening.

De mensen die hier tijdelijk verblijven werken onder begeleiding van stichting Pameijer aan hun terugkeer naar een zelfstandig bestaan. Daarin moeten zij zelf weer de regie gaan voeren.

Op woensdag 27 januari besloot de raad van Nissewaard om geld beschikbaar te stellen voor de proef met acht appartementen. Dit gaat gebeuren in een complex aan de Hobbemastraat in Middelharnis. Een deel van het geld is afkomstig uit het Rijksprogramma ‘Een (t)huis, een toekomst’.

Samenwerking

De opvang is een samenwerking tussen zorgaanbieder Pameijer, woningcorporatie Oost West Wonen en de gemeenten Goeree-Overflakkee en Nissewaard. Met dit besluit is voor hen de weg vrij om binnenkort de overeenkomst te tekenen voor de samenwerking. Het project kan daarmee officieel van start. Het streven is dat vanaf 1 april de eerste bewoners onderdak vinden in het complex aan de Hobbemastraat, dat al enige tijd leeg staat. Dat kunnen inwoners van Goeree-Overflakkee zijn, maar dat hoeft niet. Eerder was dit een beschermd wonen locatie waar stichting Pameijer mensen begeleidde die ondersteuning nodig hadden bij hun woonvaardigheden en hun herstel.

Begeleiding

De (maximaal) acht bewoners van deze dak- en thuislozenopvang worden begeleid door een deskundig team van stichting Pameijer. Individuele begeleiders en een 24/7 bereikbaarheidsteam werken met elke bewoner aan zijn persoonlijke plan, met daarin duidelijke afspraken over doelen, resultaten en stappen voor een bepaalde periode.

Er is elke dag begeleiding op de locatie aanwezig. Met elke bewoner wordt een plan gemaakt met duidelijke afspraken over doelen, resultaten en stappen voor een bepaalde periode. Door deze intensieve begeleiding kunnen de bewoners na een korte periode doorstromen naar een eigen huurwoning. “Pameijer is er voor iedereen voor wie meedoen in de samenleving moeilijk is,” vertelt Astrid Dobbinga van Pameijer. “Met deze tussenvoorziening geven we mensen de rust om op adem te komen, hun leven op orde te krijgen en samen te werken aan de toekomst. Dat is alleen mogelijk met een dak boven je hoofd.”

Een stap vooruit

Voor Goeree-Overflakkee is de opvang een mooie stap vooruit. In het coalitieakkoord werd de ambitie voor een dergelijke voorziening al uitgesproken. “Hiermee kunnen we onze dakloze inwoners gewoon thuis op bekend terrein helpen,” zegt wethouder Berend Jan Bruggeman. “We zien nu vaak dat dak- en thuislozen onderdak vaak met wat moeite binnen het eigen netwerk vinden. Als de problemen vervolgens verergeren of de situatie niet meer houdbaar is, dan kiest men alsnog voor opvang in Nissewaard. Met deze tussenvoorziening denken we ook te kunnen voorkomen dat problemen verergeren.”

“Opvang concentreert zich momenteel in Nissewaard en is daarmee lastig bereikbaar voor de inwoners van de andere eilanden,” zo beaamt collega-wethouder Leon Soeterboek van Nissewaard. Nissewaard heeft als zogenoemde centrumgemeente de taak Maatschappelijke Opvang te realiseren voor alle inwoners van de Zuid-Hollandse eilanden. “Dit is een voorziening die de druk op de bestaande opvang kan verlichten en cliënten voorbereidt op duurzame uitstroom naar een eigen woning.”

Uitstromen

Woningcorporatie Oost West Wonen is als verhuurder bij het pand betrokken. “Daarnaast zorgt de corporatie ervoor dat een bewoner kan uitstromen, door het aanbieden van een reguliere huurwoning in een van onze dorpskernen,“ voegt directeur-bestuurder Marleen van de Kamp van Oost West Wonen aan. “Het mooie is dat we samenwerken. We geven samen mensen het nodige steuntje in de rug en we blijven ondersteunen om te voorkomen dat mensen opnieuw dakloos raken.”

Het gaat om een pilot van twee jaar, na afloop wordt het project grondig geëvalueerd.