Zwemdiploma A opgenomen in Kindpakket

Foto: Image by tookapic from Pixabay

De gemeente Goeree-Overflakkee vindt het belangrijk dat alle kinderen zwemmen. Het A diploma is daarom nu opgenomen in het Kindpakket.

Het Kindpakket is een extra ondersteuning voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. Op deze manier kunnen deze kinderen toch de basislessen van het zwemmen onder de knie krijgen.

De regeling is tot stand gekomen in goed overleg met de Stichting Sport en Recreatie Goeree-Overflakkee (SRGO). Zij zijn de exploitant van de drie zwembaden op het eiland. De zwemlesregeling is bedoeld voor kinderen vanaf 5 jaar en het maakt niet uit hoeveel lessen er nodig zijn.

Budget

De afgelopen jaren konden ouders voor de zwemlessen al gebruik maken van het jaarlijkse budget ‘sport en cultuur’. Dit was een budget van 250 euro. Dat is echter niet voldoende voor het hele zwemtraject A. Dat zorgde ervoor dat kinderen te vroeg weer stopten met de zwemlessen. Daarom is besloten het A diploma op te nemen als aparte regeling.

Om de extra kosten hiervan te dekken, is besloten de aparte budgetten voor zomer en winterkleding samen te voegen. Eerder kregen gezinnen in de winter en in de zomer 250 euro. Nu is dat samengevoegd tot één budget van 400 euro.

Na het behalen van het A diploma kan er gekozen worden om door te gaan voor het B diploma. Het geld hiervoor, en het C diploma, kan verkregen worden vanuit het budget ‘sport en cultuur’.

Kindpakket

Uit een evaluatie blijkt dat ouders bekend zijn met het Kindpakket. Er wordt dan ook goed gebruik van gemaakt. Wel blijkt dat het gebruik op het gebied van sporten en bewegen achterblijft bij de andere regelingen. Sporten en bewegen wil de gemeente in 2021 extra gaan stimuleren.

“Het is op elke leeftijd belangrijk om in beweging te blijven,” zegt wethouder Bruggeman. “Sporten is gezond, het is een uitlaatklep voor kinderen. Ze leren er ook hoe ze met elkaar om moeten gaan. Maar belangrijk is ook dat sporten belangrijk is in onze strijd om overgewicht te voorkomen. We hebben op Goeree-Overflakkee mooie verenigingen waar kinderen terecht kunnen. Geld hoort geen belemmering te zijn.”

Ondersteuning

Het Kindpakket werd eind 2018 geïntroduceerd. Het is een ondersteuning van ouders die met hun minderjarige kind(eren) moeten rondkomen van een laag inkomen. Voor hen is het zonder extra steuntje niet mogelijk om bijvoorbeeld schoolspullen aan te schaffen. Lid worden van een sportclub of meegaan op schoolreisje zit er vaak ook niet in.

Het Kindpakket zorgt ervoor dat bijna 600 kinderen niet buiten de boot vallen. Deze kinderen groeien op in een gezin met een inkomen tot 125 procent van het sociaal minimum. In het pakket stan de regelingen van de gemeente. Dit is aangevuld met initiatieven van de lokale ondernemers, scholen, verenigingen en culturele instellingen.

Gezinnen die in aanmerking komen voor het Kindpakket worden hierop gewezen door de gemeente. Maar ook onderwijsinstellingen en sportverenigingen kunnen iemand doorsturen. Mensen kunnen zichzelf aanmelden. Met een inlogcode zien ze op de website van de gemeente in een soort webshop wat de mogelijkheden zijn.

Wil je meer weten? Kijk dan op de website van de gemeente.