PvdA wil met pleidooi zekerheid scheppen

Foto: PR PvdA Goeree-Overflakkee

De Flakkeese fractie van de Partij van de Arbeid heeft tijdens de gemeenteraadsvergadering gepleit voor meer zekerheid als het gaat om de begroting 2021-2024.

De begroting is omgeven met veel onzekerheden door de coronacrisis. Ook is er kritiek op de begroting vanuit de Provincie. Het college zal dan ook met een herstelplan moeten komen.

Hoofdthema’s

De PvdA heeft op de hoofdthema’s Sport en Cultuur, Werken en Wonen gepleit voor het bieden van meer zekerheid. Ook willen ze meer perspectief voor de burgers en ondernemers. Wat de PvdA betreft is sport en bewegen een recht dat iedereen heeft. De gemeente zou volgens de partij moeten inzetten op integraal beleid. Hier horen bewegingsvriendelijke woonomgevingen bij. En natuurlijk ook financiële steun voor de mensen die dat nodig hebben. De PvdA vindt dat de gemeente haar beleidsvoorstellen standaard zou moeten toetsen op sport.

Cultuur is binnen de gemeente een stiefkindje, vindt de partij. Ondanks alle mooie inspanningen op muziek en erfgoed. De PvdA ziet dan ook graag dat het college onderzoek doet naar de mogelijkheden voor een museale functie voor de eilandelijke kunstenaars. “Het hebben van werk is essentieel voor het gevoel van eigenwaarde,” zegt de partij. “Maar het is ook essentieel voor de economie. Werk hebben tegen een fatsoenlijk salaris, daar strijden we al voor sinds onze oprichting.”

De partij vindt ook nog dat de gemeente in eigen huis eens kritisch naar de uitbesteding van werk zou kunnen kijken. De PvdA roept het college dan ook op om bij de aangekondigde heroriëntatie op de organisatie, dit mee te nemen.

Wonen

Over wonen is de Partij van de Arbeid erg kort. Graag ‘bouwen, bouwen en nog eens bouwen’. Voor starters, voor mensen met een laag en modaal inkomen en ouderen. Dit betekent meer sociale woningbouw mogelijk maken, in samenspraak met de corporatie en projectontwikkelaars.

Ook bouwen om meer mensen aan het eiland te vinden. Of om met Jan Schaeffer (oud PvdA wethouder) te zeggen ‘In geouwehoer kun je niet wonen’.

Denk mee

De partij vindt het belangrijk dat de inwoners van Goeree-Overflakkee meedenken over onderwerpen. Ze willen input en ideeën van de eilandbewoners. Wil jij ook je mening laten horen? Dat kan tijdens de maandelijkse inloopavond. Die is tegenwoordig online. Tijdens deze avond ben jij degene die de onderwerpen aandraagt. De fractie luistert en gaat in gesprek. Kijk voor meer informatie over deze avonden op de Facebookpagina van de partij.