Vingerling en Wilhelminabrug worden aangepakt

Foto: Google Streetview

Het Eerder dit jaar werd de kademuur van de haven in Middelharnis aangepakt en opgeknapt. Dat is inmiddels klaar, tijd voor de volgende stap.

Die volgende stap is het Vingerling en de Wilhelminabrug. Wethouder Daan Markwat en Fransie van de Tonnekreek van Strukton Civiel West ondertekenden woensdag 28 oktober de bouwteamovereenkomst. Daarin staan alle plannen voor de reconstructie van het Vingerling en de Wilhelminabrug.

Belangrijke stap

De ondertekening is een belangrijke eerste stap richting de opknapbeurt. Het Vingerling en de Wilhelminabrug zijn erg beeldbepalend voor de haven van Middelharnis. Om dit dan ook zo goed mogelijk op te knappen werken de gemeente en Strukton samen met een bouwteam.

Het team heeft verschillende expertises om tot het best mogelijke ontwerp te komen. De gemeente kijkt als opdrachtgever bijvoorbeeld naar de omgeving en de historie. Strukton Civiel West specialiseert zich in herstel en restauratie van kademuren en waterbouwkundige kunstwerken. De vroege samenwerking is daarom erg belangrijk. Het is namelijk een complex project in een bijzonder historisch gebied.

Historie

De kademuur bij het Vingerling is in slechte staat en moet opgeknapt worden. Ook de Wilhelminabrug heeft een stevige aanpak nodig. Eind vorig jaar moest er een noodbrug naast worden geplaatst. De originele constructie was namelijk niet meer veilig genoeg. “De reconstructie van de fundering is noodzaak,” laat wethouder Markwat weten. “We kiezen er bewust voor om herstel te laten plaatsvinden met behoud van én aandacht voor de karakteristieke en historische kenmerken.

Met de restauratie van de oude sluis komt het voormalige Sommelsdijkse Sas weer mooier naar voren. “Na de succesvolle realisatie van de havenkom is dit nu een nieuwe en mooie opgave. Naast technische kwaliteit staat ook duurzaamheid voorop,” vertelt Van de Tonnekreek. “Het project geeft in coronatijd een mooie impuls aan de eilandelijke werkgelegenheid. Het stimuleert ook een verdere uitbouw van recreatie en toerisme rond de haven.”

Planning

Het bouwteam is op dit moment hard aan het werk met het ontwerp. De planning is dat de werkzaamheden vanaf begin 2021 kunnen starten. Het team werkt vooral vanaf het water, dat beperkt de hinder voor de omwonenden.

2020 bouwteamovereenkomst aanpak kademuur vingerling